Dodana: 27 luty 2018 16:09

Zmodyfikowana: 1 marzec 2018 08:14

Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność związaną z ekologią

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął we wtorek, 27 lutego uchwałę o udzieleniu dotacji dla organizacji pozarządowych na działalność związaną z ekologią. Łączna kwota wsparcia to 150 tys. zł.

Ilustracja do artykułu Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.jpg

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zostały ogłoszone w styczniu br. Spośród 30 ofert, które wpłynęły na konkurs, komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 13.

 

Konkursy dotyczyły trzech kategorii:

  1. Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim,

  2. Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa,

  3. Podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego w formie regrantingu.

 

Najwyższą dotację na monitoring, inwentaryzację, ochronę i popularyzację wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” - 30 tys. zł - na zadanie pn. „XXX lat ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej – działania związane z jubileuszem utworzenia Parku”.

 

W ramach tej kategorii pieniądze uzyskali także:

- Komitet Ochrony Orłów - 15 648,00 zł na realizację zadania pn. „Monitoring i ochrona puchacza na obszarach chronionego krajobrazu Podlasia”.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi - 11 800,00 zł na popularyzację i ochronę użytków ekologicznych, leżących na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

- Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” - 8 400,00 zł na zadanie „Jak komunikować o przyrodzie na zagrodzie”. Szkolenie służb ochrony przyrody w zakresie technik komunikacji społecznej,

- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” - 4 152,00 zł na ochronę muraw kserotermicznych SPK.

 

Edukację ekologiczną i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa realizować będzie siedmiu beneficjentów:

- Fundacja Instytut Działań Miejskich - 17 550,00 zł na Białostocki Festiwal Ekoldei

- Stowarzyszenie Pomocy Szansa - 9 000,00 zł na zadanie „Chcę być EKO!”

- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” - 6 000,00 zł na grę terenową „Fascynujący świat przyrody i kultury Suwalskiego Parku Krajobrazowego”

- „Fundacja Sztuk i Dialogu” - 4 430,00 zł na Dzień Ziół Narwiańskich

- STOWARZYSZENIE „OKOLICA” - 4 420,00 zł na edukację ekologiczną i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa

- Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” - 4 350,00 zł na zadanie pn. „Drzewa na smog – edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa”

- Fundacja Aktywizacja - 4 250,00 zł na projekt pn. „Odpowiednio potraktuj śmieci, a żarówka się zaświeci”

Podnoszeniem świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego w formie regrantingu zajmie się Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, realizując zadanie pn. „Dbamy o drzewa 2 – miejskie inicjatywy społeczne”, uzyskując na ten cel 30 tys. zł dotacji.

 

(oprac. at)

 

facebook