Dodana: 23 lipiec 2018 14:39

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2018 09:39

Cztery kolejne gminy podpisały umowy na realizację projektów w ramach POWWP

W poniedziałek, 23 lipca br. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski podpisał z władzami gmin Łomża, Jedwabne, Knyszyn i Hajnówka umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Dotacje ułatwią wyremontowanie świetlicy w Plutach (gm. Jedwabne), poprawę infrastruktury rekreacyjnej w Starym Berezowie i Puciskach (gm. Hajnówka). Dzięki pieniądzom zostanie też wybudowane boisko w Knszynie-Zamku, a szkoła podstawowa w Wygodzie (gm. Łomża) zyska m.in. salę dydaktyczną i odnowioną bibliotekę.

Ilustracja do artykułu IMG_9683.JPG

To już ostatnie umowy podpisane w ramach Programu. Przypomnijmy, że wsparcie finansowe z budżetu województwa m.in. na remonty świetlic, poprawę bezpieczeństwa i podniesienie komfortu życia mieszkańców otrzymało 70 gmin. Łączna kwota dofinansowania to blisko 650 tys. zł. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł.

- Zdajemy sobie sprawę, że te pieniądze nie są duże, ale jest to taki dodatkowy bodziec, żeby zacząć coś robić – mówił podczas spotkania marszałek Stefan Krajewski – Łatwiej jest przekonać radnych do podjęcia pewnych zadań jeśli są już jakieś pieniądze.


Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego realizowany jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego po raz pierwszy. Skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Co ważne, projekty do realizacji zgłaszały do gmin  sołectwa, które same wskazywały na co chciałyby przeznaczyć otrzymane pieniądze.
Na ten aspekt zwrócił uwagę wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Podkreślał, że nie tak istotna jest kwota jak sposób dystrybucji tych pieniędzy.

- Kilka sołectw z naszej gminy zdecydowało o remoncie w szkole podstawowej w Wygodzie. Te pieniądzę są dużym ułatwieniem i wsparciem dla lokalnej inicjatywy - podkreślał Piotr Kłys.

Gmina Łomża  wyremontuje pomieszczenia szatni szkolnej na potrzeby utworzenia sali dydaktycznej i pomieszczenia biblioteki szkolnej, połączonej z czytelnią w Szkole Podstawowej w Wygodzie. Dofinansowanie remontu wynosi 8 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji to 16 tys. 

Gmina Jedwabne  wyremontuje budynek starej szkoły i dostosuje go do funkcji świetlicy wiejskiej. Remont obejmie wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki okiennej oraz malowanie ścian. Prace te będą stanowiły początek zamierzonego kompleksowego remontu poprawiającego funkcjonalność obiektu.
Na ten cel otrzymała dotację w wysokości prawie 10 tys. zł – całkowity koszt inwestycji to ponad 23 tys. zł.

Gmina Knyszyn wybuduje boisko do siatkówki w Knyszynie – Zamku. Kwota dofinansowania to prawie 10 tys. zł zaś całkowity koszt inwestycji blisko 20 tys.

Gmina Hajnówka rozwinie infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną w Puciskach i Starym Berezowie.W Puciskach zostaną zamontowane urządzenia typu wioślarz oraz prostownik i jeździec na słupie, a w Starym Berezowie urządzenie „rower pojedynczy” oraz zestaw wyciąg i krzesło na słupie. Gmina na ten cel otrzymała prawie 10 tys. zł. Koszt inwestycji to ponad 20 tys. zł.

W pierwszej edycji Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego wpłynęło 70 wniosków. Łączna szacowana wartość zadań wyniesie 1 704 822,88 zł, a kwota dofinansowania  646 917,18 zł. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł. Dotacja jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych przy założeniu wkładu własnego beneficjenta nie niższego niż 50% kosztów inwestycji.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, czy zakupy i inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców terenów wiejskich.

Podczas poniedziałkowego spotkania Członek Zarządu Stefan Krajewski wyraził nadzieję, że Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego będzie kontynuowany w przyszłych latach.

 

ak

video:Bogdan Bednarek

facebook