Dodana: 20 kwiecień 2018 11:27

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2018 11:55

Będzie kolejna edycja festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”

Nowe logo promujące wydarzenie i przede wszystkim kolejna edycja festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”. 13 kwietnia 2018 r. w Krasnej Chacie w miejscowości Izbica (woj. lubelskie) o wspólnej inicjatywie rozmawiali przedstawiciele trzech wschodnich województw. Województwo Podlaskie reprezentował Andrzej Pleszuk, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP.

Ilustracja do artykułu pleszuk.jpg

Ubiegłoroczny festiwal prezentujący kuchnie kulinarne trzech województw okazał się sukcesem. Wysoka frekwencja publiczności oraz głosy ze strony wystawców potwierdzają, że cel który postawiły województwa, a więc rozpowszechnianie informacji o tradycyjnych przysmakach naszych regionów został osiągnięty.

- Wspólna prezentacja wschodniej tradycji kulinarnej i rękodzieła jest bardzo cenną i przyszłościową inicjatywą, ponieważ wychodzi naprzeciw zapotrzebowania współczesnego turysty i smakosza – nie ma wątpliwości Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. - Dzięki tego typu działaniom możemy skutecznie realizować cele promocji turystycznej, ale w konkretny sposób wspomagać naszych lokalnych wytwórców, umożliwiając im okazjonalną sprzedaż swoich produktów i nawiązywanie kontaktów z klientami.

Podczas spotkania został także podsumowany konkurs którego celem było wyłonienie wspólnego znaku promującego szlak. W konkursie głosy oddawali uczestnicy którzy brali udział w festiwalu w roku poprzednim. Największą ilość głosów zebrało logo zaproponowane przez województwo lubelskie.

Uczestnicy:

Województwo Podlaskie

Andrzej Pleszuk - Dyrektor Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Mariusz Dawidziuk - Kierownik Referatu Regionalnej Polityki Rolnej,

Rafał Siwek - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie

Województwo Podkarpackie

Piotr Pilch - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Dorota Jamrozy - Kierownik Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości - Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Województwo Lubelskie

Grzegorz Kapusta - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Katarzyna Kremeś - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Rafał Serej - Departament Rolnictwa i Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

facebook