Dodana: 13 październik 2014 08:14

Zmodyfikowana: 13 październik 2014 08:14

Polski Kongres Rolnictwa 2014

Już 22 października w Białymstoku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa.

Organizatorem kongresu jest Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska URSUS. Obrady dotyczyć będą sytuacji i znaczenia polskiej branży rolno-spożywczej, nowych rynków zbytu oraz rolnictwa i obszarów wiejskich na Podlasiu.

 

facebook