Dodana: 23 lipiec 2018 12:37

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2018 13:35

9 gmin, w których będzie można jeszcze w tym roku wypić szklankę czystej wody

Wicemarszałek Anna Naszkiewicz i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski podpisali dziś, 23 lipca umowy z przedstawicielami dziewięciu gmin województwa podlaskiego na dofinansowanie - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - na działania z zakresu gospodarki wodno–ściekowej.

Ilustracja do artykułu IMG_9609.JPG

Pierwszych, ponad 30 umów na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020 Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał w lipcu ub. Po negocjacjach z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się Zarządowi Województwa Podlaskiego uzyskać przesunięcie środków z działania odnowa i rozwój na gospodarkę wodno-ściekową. Kolejnych 11 umów zarząd podpisał z 11 gminami w październiku ubr. Już tylko 9 gmin czekało na uwolnienie środków i właśnie dziś te umowy zostały podpisane.

-  Nie sztuka podpisać umowę, trzeba się jeszcze z niej wywiązać i tego wam życzę, byśmy jeszcze w tym roku mogli u was wypić szklankę czystej wody – powiedział Stefan Krajewski.

 

Poniżej wykaz gmin, które dziś podpisały umowy:

 

Gmina Stawiski – projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach”

 

Wartość całkowita projektu:      2 373 772,31 PLN

Dofinansowanie EFRROW:         1 472 492,00 PLN

 

Gmina Sidra - projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sidrze”

 

Wartość całkowita projektu:      616 980,30 PLN

Dofinansowanie EFRROW:         319 174,00 PLN

 

- Gmina Supraśl – projekt „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Sokołdzie”

 

Wartość całkowita projektu:       1 616 118,55 PLN

Dofinansowanie EFRROW:          1 028 336,00 PLN

 

- Gmina Filipów – projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową nowego ujęcia wody w Starych Motulach”

 

Wartość całkowita projektu:        2 805 195,13 PLN

Dofinansowanie EFRROW:           1 587 007,00 PLN

 

- Gmina Narewka – projekt „Rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce”

Wartość całkowita projektu:     2 719 738,48 PLN

Dofinansowanie EFRROW:        1 179 278,00 PLN

 

- Gmina Przerośl - projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3”

 

Wartość całkowita projektu:      1 036 091,66 PLN

Dofinansowanie EFRROW:            659 265,00 PLN

 

- Gmina Suwałki – projekt „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo”

 

Wartość całkowita projektu:      2 975 722,27 PLN

Dofinansowanie EFRROW:         1 893 452,00 PLN

 

- Gmina Bielsk Podlaski – projekt „Budowa linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk”

 

Wartość całkowita projektu:      4 071 237,05 PLN

Dofinansowanie EFRROW:         1 953 748,00 PLN

 

- Gmina Turośl – projekt „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Turośl oraz budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja, Nowa Ruda - Etap II odcinek: Wanacja, Nowa Ruda”

 

Wartość całkowita projektu:      4 128 734,17 PLN

Dofinansowanie EFRROW:         1 994 713,00 PLN

 

(oprac.at) 

facebook