Dodana: 15 listopad 2007 13:59

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2018 18:17

Lista produktów tradycyjnych

Lista produktów tradycyjnych jest oficjalnym, krajowym rejestrem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) przy zaangażowaniu marszałków województw w formie strony internetowej. Znajdują się na niej produkty rolne i środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane. Rejestrowane produkty muszą być elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej od 25 lat.

Więcej informacji – w tym opis procedury, niezbędne załączniki, dane teleadresowe oraz najczęściej zadawane pytania – znajdziecie Państwo na specjalnie w tym celu założonej stronie internetowej lpt.wrotapodlasia.pl 

 

 

 

facebook