Dodana: 18 grudzień 2003 13:19

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2017 12:14

Instytucje obsługujące rolnictwo

Przed załatwieniem sprawy warto zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych instytucji. Poniżej zamieszczamy linki stron związanych z tematyką rolnictwa. 

www.minrol.gov.pl - stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi polecamy zainteresowanym projektami ustaw i rozporządzeń oraz autoryzowanych informacji na temat wchodzących programów unijnych, jak Sektorowy Program Operacyjny czy też Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.

www.arimr.gov.pl  - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową; wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich; agencja powstała w 1994 roku.

www.arr.gov.plAgencja Rynku Rolnego (ARR) - państwowa jednostka organizacyjna, podległa Prezesowi Rady Ministrów. Agencja Rynku Rolnego realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizowania rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa, stosując w tym celu m.in.: interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynkach krajowym i zagranicznych, udzielanie dopłat do cen skupu produktów rolnych, do ich przechowywania i eksportu, wydawanie pozwoleń w sprawie przywozu towarów na polski obszar celny lub wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, stosowanie mechanizmów kwotowania produkcji artykułów rolnych, subwencjonowania przetwórstwa i sprzedaży produktów po obniżonych cenach.

www.anr.gov.pl - Agencja Nieruchomości Rolnych staje się następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zatem Agencja Nieruchomości Rolnych kontynuuje pod nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

http://www.odr.pl – strona Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zawiera informacje dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak również imprez targowych, ekonomiki oraz tematykę związaną z Unią Europejską. Ponadto wydawane przez WPODR - Wiadomości Rolnicze to zbiór tekstów tematycznych oraz lista ogłoszeń rolniczych.

www.krus.gov.pl - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - realizuje zadania z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników; Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej.

www.wetgiw.gov.pl/ -  strona Głównego Inspektoratu Weterynarii; 

http://www.iorin.gov.pl/polskie.html - do zadań Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem i oceną i obrotem materiałem siewnym.

www.ppr.plPierwszy Portal Rolny. Źródło informacji o różnorodnych aspektach działalności rolnej. Rozbudowany dział aktualności oraz notowań.

http://www.oschrbialystok.internetdsl.pl - strona  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej  w Białymstoku zawiera informacje o zadaniach tej placówki z uwzględnieniem szczegółowej oferty i cennika.

http://www.pirol.pl/ - Na stronach Podlaskiej Izby Rolniczej zaczerpnąć można informacji o rolnictwie na Podlasiu, wydarzeniach,  aktualnościach, znaleźć też można porady.

http://www.fdpa.org.pl/ - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest organizacją pozarządową typu non-profit, która powstała w 1988 roku. Celem Fundacji jest wspieranie przekształceń polskiej wsi, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz restrukturyzacja polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

http://www.ijhar-s.gov.pl/ - Działania IJHARS obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności poprzez propagowanie znaków i certyfikatów jakości.

Jeżeli chcesz, aby na tej stronie pojawił się link do Twojej instytucji. Napisz do nas rolnictwo@wrotapodlasia.pl   

facebook