Dodana: 18 maj 2018 10:05

Zmodyfikowana: 18 maj 2018 10:05

Wzrosła liczba wniosków składanych drogą elektroniczną przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Najczęściej za pośrednictwem Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia składamy wnioski o wydanie dowodu osobistego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu i o udostępnienie informacji publicznej. Jak informuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP mieszkańcy regionu coraz częściej korzystają z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia. Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2018 roku (styczeń – kwiecień) liczba złożonych przez mieszkańców wniosków była większa niż w okresie 12 miesięcy roku 2017.

Ilustracja do artykułu 538x0 (1).jpg
Najpopularniejsze sprawy załatwiane drogą elektroniczną
  • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
  • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
  • Skargi i wnioski
  • Numeracja porządkowa budynków
  • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 
Jak złożyć wniosek drogą elektroniczną?
Informacje jak złożyć wniosek przez Cyfrowy Urząd znajdziesz w artykule
Załatwiaj sprawy przez Cyfrowy Urząd
 
Dodatkowe informacje
 
 fot.: pixabay
facebook