Dodana: 17 październik 2018 13:19

Zmodyfikowana: 17 październik 2018 13:23

Ponad 3,5 mln zł dofinansowania z RPOWP na rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał w środę, 17 października z Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Anną Naszkiewicz umowę na dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Placówka zostanie dostosowana do nowoczesnych standardów kształcenia w zawodach: branży budowlanej, OZE i mechanicznej. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi ponad 3,5 mln zł.

Ilustracja do artykułu podpisanie umowy ZST 5.JPG

W podpisaniu umowy wzięli również udział Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski oraz Wiesław Stelmach, Skarbnik Miasta Suwałki.

Przez ostatnie 4 lata do Suwałk trafiło już ponad 130 mln zł z Unii Europejskiej. Nie tylko na inwestycje ale w dużej mierze na kształcenie. Dzięki tym środkom rozwijamy nasze miasto. Teraz rozpoczynamy budowę infrastruktury, która sprawi, że jakość kształcenia w ZST wejdzie na zupełnie inny, lepszy poziom – informuje Czesław Renkiewicz.

 Ten projekt to krok milowy w kształceniu zawodowym w Suwałkach. W jego ramach powstanie w Suwałkach piękny obiekt, gdzie będą kształcić się młodzi Suwalczanie. To zwiastuje odrodzenie kształcenia zawodowego. Gratuluje miastu inicjatywy. Nie było to łatwe przedsięwzięcie i tym bardziej się cieszę, że dziś finalizujemy tę inicjatywę – mówiła podczas podpisania umowy Anna Naszkiewicz.

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach” obejmuje rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suwałkach przy ulicy Sejneńska 33A, funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Przebudowany obiekt będzie przeznaczony  do realizowania zajęć z  kształcenia praktycznego, przedmiotów branży budowlanej, OZE i mechanicznej oraz jako ośrodek egzaminacyjny, do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik mechanik
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych  w Suwałkach i dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanego we współpracy z pracodawcami  poprzez rozbudowę budynku warsztatów i zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu.  14 pracowni do praktycznej nauki zawodu zostanie przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Ponadto zostanie zakupione wyposażenie i nowoczesny sprzęt jako wyposażenie warsztatów.

(na podst. www.um.suwalki.pl)

facebook