Dodana: 7 lipiec 2017 20:16

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2017 20:16

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację lotniska Białystok Krywlany

Podpisana 7 lipca przez wojewodę Bohdana Paszkowskiego decyzja zezwala na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie lotniska wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na lotnisku Białystok Krywlany. O podpisanie zezwolenia wnosił inwestor zarzadzający lotniskiem - Aero Partner Sp. z o.o..

Ilustracja do artykułu IMG_3481.JPG

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- budowę drogi startowej o wymiarach 1350m × 30m o nawierzchni sztucznej,

- budowę drogi startowej o wymiarach 840m × 160m o nawierzchni trawiastej,

- budowę płyty do zawracania samolotów,

- budowę dróg kołowania,

- budowę płyt postojowych,

- budowę wskaźników kierunku wiatru,

- budowę wskaźników ścieżki podejścia,

- budowę drogi startowej dla modeli latających,

- budowę strefy lądowania skoczków spadochronowych,

- budowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Przedmiotowa decyzja została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, tzw. specustawy lotniskowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Białystok – inwestorem, a Aero Partner Sp. z o.o. – zarządzającym lotniskiem, w zakresie rozbudowy lotniska, w tym uzyskania wszelkim potrzebnych zezwoleń oraz wspólnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Przedmiotowe lotnisko będzie przystosowane do obsługi samolotów pasażerskich zabierających do 50 pasażerów. Z lotniska korzystać będą lotnicze ośrodki szkoleniowe, właściciele prywatnych statków powietrznych, lotnicze pogotowie ratunkowe oraz lotnicze służby państwowe.

facebook