Dodana: 28 sierpień 2018 12:18

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2018 15:05

W Zambrowie trwa gruntowna przebudowa ulicy Polowej wraz z remontem mostu na rzece Prątnik

Warta ok. 11 mln zł inwestycja rozpoczęła się jeszcze w lipcu, a zakończyć się ma z końcem listopada. W poniedziałek, 27 sierpnia w Zambrowie odbyła się konferencja prasowa na ten temat. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował Stefan Krajewski.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

– Wiadomo, że potrzeby powiatów w tym względzie są bardzo duże. Po raz pierwszy w budżecie województwa zarezerwowaliśmy 4,9 mln zł na remonty, przebudowy i budowy dróg  - mówi Stefan Krajewski. – Z tego wsparcia skorzystały w różnej wysokości wszystkie powiaty i wiele dróg dzięki temu udało się przebudować. Te inwestycje są niezwykle ważne, bo służą mieszkańcom, rozwojowi przedsiębiorczości. Potrzeby powiatu zambrowskiego, gdzie sam byłem radnym powiatowym, są mi znane i każde pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych są ważne. Życzę nam wszystkim, byśmy jak najszybciej spotkali się już przy okazji oddania do użytku nowej ulicy Polowej.

Koszt przebudowy ulicy Polowej w Zambrowie wyniesie ok. 11 mln zł., z czego blisko 5,2 mln zł to dofinansowanie z rezerwy celowej od Ministerstwa Infrastruktury. Oprócz tego Powiat pozyskał również deklarację wsparcia finansowego od Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów oraz od Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Zambrowie, która na tej przebudowie zyska nowy, bardzo dobry dojazd do swojego zakładu.

- Zakład Mlekpol to największy zakład w Zambrowie zatrudniający ponad 200 osób. Codziennie jeżdżą tędy dziesiątki bardzo ciężkich samochodów z mlekiem,  wywożące przetworzone produkty mleczarskie – podkreśla starosta zambrowski Robert Maciej Rosiak.  – Ulica Polowa jest też taką tranzytową małą obwodnicą Zambrowa, łączącą ulicę Łomżyńską i ulicę Ostrowską. Wszyscy w ostatnich latach zdawaliśmy sobie sprawę, że ta ulica wymaga jak najszybszej przebudowy i cieszę się, że to się w końcu udało - podkreślił.

Planowany zakres robót jest bardzo duży. Obejmuje rozbiórkę i budowę mostu na rzece Prątnik, przebudowę z rozbudową jezdni na odcinku nieco ponad 1 km, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę i przebudowę chodników, budowę ciągu pieszo–rowerowego, budowę i przebudowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę pasa do skrętu w prawo do zakładu produkcji mleczarskiej, przebudowę linii energetyczno–oświetleniowej, przebudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz linii kablowej napowietrznej, przebudowę gazociągu średniego ciśnienia, a także przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej oraz wycinkę drzew i krzewów.

(opr.mk)

facebook