Dodana: 16 listopad 2018 10:05

Zmodyfikowana: 16 listopad 2018 10:07

W Tykocinie odbyło się plenarne posiedzenie WRDS

14 listopada w Tykocinie odbyło się posiedzenie plenarne podlaskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jednym z głównych punktów obrad było przyjęcie stanowiska w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego w Województwie Podlaskim.

Ilustracja do artykułu WRDS posiedzenie plenarne Tykocin UMWP-10.jpg

W swoim stanowisku, członkowie WRDS  zwrócili uwagę na rolę szkół zawodowych jako ważnych ośrodków kształcenia kadr dla gospodarki regionu. Dostrzegli również potrzebę zwiększenia roli przedsiębiorców w kształceniu zawodowym. Ponadto istotne jest budowanie świadomości uczniów i studentów, jako przyszłych pracowników podlaskich przedsiębiorstw. Członkowie WRDS zdecydowali, że prezydium rady w najbliższym czasie powoła zespół, który będzie zajmował się problemami edukacji.

 

W Tykocinie odbyły się też warsztaty, które prowadziła prof. Anita Frankowiak z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Ich celem było stworzenie katalogu dobrych praktyk w prowadzeniu dialogu społecznego, z którego będzie mogła korzystać WRDS w przyszłości.

 

Podczas ostatniego w mijającej kadencji samorządu  posiedzenia plenarnego WRDS, marszałek Jerzy Leszczyński złożył podziękowania wszystkim członkom rady dialogu społecznego za trzy lata współpracy.   – Wspólnie pracowaliśmy przez ostatnie trzy lata i efekty naszej pracy są widoczne.  Poruszaliśmy ważne dla mieszkańców regionu sprawy m.in.: edukacji, ochrony  zdrowia, czy rozwoju przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo. To było ciekawe i ważne doświadczenie, liczę że i Państwu przyniosło ono satysfakcję. Kończąc kadencję chciałbym życzyć dalszych sukcesów w rozwoju dialogu społecznego. Współpracowaliśmy tak, żeby znaleźć konsensus mimo różnych poglądów- powiedział.

 

Nie zabrakło także podziękowań członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, dla kończącego kadencję marszałka. Józef Mozolewski, przewodniczący NSZZ Solidarność w naszym regionie, wręczając pamiątkowy grawerton powiedział – Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju naszego województwa. Dziękujemy za dobrą atmosferę, konstruktywną dyskusję oraz zaangażowanie w kreowaniu partnerskiego dialogu.

 (ps,ip)

facebook