Dodana: 12 listopad 2017 13:15

Zmodyfikowana: 13 listopad 2017 08:21

Święto 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody w województwie podlaskim

Uroczystości w święto 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbywają się w całym kraju. Polacy świętują podczas nabożeństw w intencji Ojczyzny, składając kwiaty pod pomnikami czy tablicami pamiątkowymi bohaterów narodowych, biorąc udział w marszach lub biegach, uczestnicząc w koncertach i okolicznościowych akademiach, poświęconych tradycji i historii Polski. Także w naszym regionie odbyły się uroczystości we wszystkich miastach i miasteczkach. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński świętował w Ciechanowcu i Wysokiem Mazowieckiem. Wicemarszałek Maciej Żywno wziął udział w głównych uroczystościach wojewódzkich, odbywających się na placu przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Białymstoku. Wicemarszałek Anna Naszkiewicz wzięła udział w uroczystościach w Suwałkach. W Szczuczynie świętował Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.

Ilustracja do artykułu IMG_9491.JPG


- Chciałbym sie z Państwem podzielić pewną refleksją i przytoczyć słowa Marszałka Piłsudskiego: "Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili ... że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewujących". Te słowa wypowiedziane wiele lat temu i dziś są aktualne - powiedział podczas obchodów w Ciechanowcu marszałek Jerzy Leszczyński. - W ten świąteczny dzień, mając na względzie naszą przyszłość, warto dokonać rachunku sumienia. Czy rozumiemy słowa tak samo? Czy wychowujemy następne pokolenie Polaków, którzy mówiąc tym samym językiem, będą umieli się porozumieć? Wincenty Witos powiedział: "Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska". Jestem pewien, że potrafimy się porozumieć, a codzienną pracą będziemy umieli zadbać o najwiekszy dar naszych przodków - niepodległość!


Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku odbyły się główne regionalne uroczystości 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięli w nich udział parlamentarzyści i samorządowcy, kombatanci i żołnierze, harcerze i poczty sztandarowe oraz bardzo licznie mieszkańcy Białegostoku. Uroczystości poprzedziły nabożeństwa w intencji ojczyzny - katolickie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z udziałem metropolity białostockiego abp Tadeusza Wojdy oraz prawosławne w cerkwi katedralnej Św. Mikołaja pod przewodnictwem biskupa supraskiego Andrzeja Borkowskiego.

- "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Te słowa Józefa Piłsudskiego w obliczu tak zacnej historycznie uroczystościprzypominają nam, że z jednej strony powinniśmy oddawać hołd tym, którzy zginęli walcząc o niepodległą Ojczyznę, którzy przelewali krew na frontach całego świata, nie licząc na zaszczyty, nie wiedząc czy ich poświęcenie przyniesie oczekiwane przez nich rezultaty. Z drugiej strony musimy pamietać, że nasza postawa dziś, bedzie owocowała w przyszłości. A właśnie ta nasza obecna postawa opierać się będzie na pamięci historii, a szczególnie tego, ile wysiłku trzeba poświęcić, by naszą wolność pielęgnować, niepodległość chronić, a o rozwój i szczęście Rodaków zabiegać - powiedział na głównych obchodach w Białymstoku wicemarszałek Maciej Żywno.- Ten rozwój naszego kraju, naszego regionu to nie tylko dobra infrastruktura, świetnie wykorzystane środki unijne, nowe miejsca pracy, czy przepiękne obiekty kulturalne. To także relacje między ludźmi. Warto zatem pamiętać, że niepodległa, wolna Polska powinna być krajem, w którym sąsiedzi są przyjaciółmi, a społeczność lokalna, wspólnota lokalna opiera się o silne więzi i współdziałanie.

Złożono kwiaty, odbył się apel pamięci. Rozdawano także biało-czerwone chorągiewki, kotyliony i lizaki. Można było obejrzeć sprzęt wojskowy.

- Polska jako kraj z wielkimi tradycjami okazała się niezłomna i silna w przywiązaniu do języka, trwająca w poczuciu wspólnoty w obliczu losów historycznych oraz pełna szacunku do własnego dziedzictwa i dziedzictwa innych narodów. Niepodległość – początek, odrodzenie, wolność. To determinanty nieskrępowanego rozwoju i budowania tożsamości narodowej w duchu demokracji. Dziś mamy wspaniałą okazję do przywołania bohaterskich postaw, patriotycznego ducha i nastroju głębokiego wzruszenia. Życzę Nam wszystkim abyśmy potrafili cieszyć się wolną Polską i ją szanowali. - powiedziała wicemarszałek Anna Naszkiewicz w Suwakach.

- Modlitwa za wolność, uroczystości główne pod pomnikiem założyciela miasta Stanisława Antoniego Szczuki, rozbrojenie Niemców, jazda ułańska, pokazy lotnicze i wojskowa grochówka z Niećkowa, takie rzeczy tylko w Szczuczynie. Prawdziwa lekcja historii i dowód na to, że obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie muszą być nudne ani sztampowe - napisał na fb Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, który świętował w Szczuczynie.

(at)

Zobacz fotoreportaż z uroczystości: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/fotoreportaze/obchody-swieta-niepodleglosci-w-wojewodztwie-podlaskim.html?vid=523873 

Czytaj też: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-w-wojewodztwie-podlaskim.html 

facebook