Dodana: 20 lipiec 2018 14:12

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2018 14:13

S8 Wyszków – Białystok coraz dłuższa

Dzisiaj udostępniono kierowcom, przeszło 9-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw mazowieckiego i podlaskiego. Tym samym wjeżdżając na obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej dojedziemy do Białegostoku – dwiema jezdniami. W sumie to około 100 kilometrów dwujezdniowej drogi.

Ilustracja do artykułu s8 wyszkow - ostrow mazowiecka.jpg

To pierwszy z mazowieckich odcinków S8 prowadzonych przez oddział GDDKiA w Białymstoku, z którego kierowcy mogą korzystać - na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu, która ma obowiązywać do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Powinno to nastąpić do końca sierpnia 2018 roku.

 

Do zakończenia robót – 100 km/h

Jest to podobne rozwiązanie do tego, jakie zastosowano 22 grudnia ubiegłego roku na fragmencie S8 od granicy województw mazowieckiego i podlaskiego do obwodnicy Zambrowa. Podobny jest też powód. Wokół ciągu głównego prowadzone będą prace wykończeniowe. Co za tym idzie, prędkość będzie ograniczona do 100 km/h, a miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Chodzi o takie prace jak roboty wykończeniowe i porządkowe dróg serwisowych i lokalnych, przebudowywanych w ramach kontraktu. Co ważne, gotowe są obie jezdnie w ciągu głównym, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery), jak i te chroniące środowisko (ekrany, większość przejść dla zwierząt).

 

Po starym śladzie

Ponad 9-kilometrowy odcinek od obw. Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw realizuje firma POLAQUA. Umowa z wykonawcą została podpisana w lutym 2016, ruch puszczony dzisiaj tj. 20 lipca. Do końca sierpnia wykonawca dokończy pozostałe prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i tym samym droga będzie gotowa. Ten fragment biegnie właściwie po starym śladzie DK 8 i łączy się z przeszło 80-kilometrową, częścią drogi ekspresowej S8 w woj. podlaskim.

Z kolei na terenie województwa mazowieckiego w budowie jest jeszcze fragment od S8 od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej o długości około 29 km (nawierzchnia z betonu cementowego) podzielony na pododcinki: Wyszków – węzeł Poręba (puszczenie ruchu wrzesień/październik br. oraz węzeł Poręba – Ostrów Mazowiecka (koniec sierpnia br.).

Odcinek Ostrów Mazowiecka – granica województw w liczbach:

Długość - 9,4 km.,

Przekrój - 2x2 (docelowo 2X3),

Szerokość pasów ruchu – po 3,5 m., szerokość pasów awaryjnych – po 2,5 m., szerokość pasa rozdzielającego – 12 m. Nawierzchnia – bitumiczna;

Dwa węzły drogowe: Podborze, Prosienica; Kategoria ruchu: KR 6 / KR 7; Obciążenie – 115 kN/oś;

Cztery wiadukty drogowe nad trasą główną, jedna kładka dla pieszych dla pieszych, dwa duże przejścia dla zwierząt (górą) Wartość kontraktu wynosi 248,89 mln zł brutto.

Za: GDDKiA Białystok

facebook