Dodana: 9 luty 2018 13:09

Zmodyfikowana: 9 luty 2018 13:09

S61. Via Baltica – podpisano umowę na budowę kolejnego fragmentu drogi

Realizację siedemnastu kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 za 380 milionów złotych – przewiduje podpisana dzisiaj (9.02) umowa na projekt i budowę kolejnego fragmentu trasy Via Baltica. Odcinek od „węzła Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, jest kolejnym zadaniem na podlaskiej części S61, którego realizację rozpoczyna białostocki oddział GDDKiA. Następnym będzie część od węzła „Łomża Zachód” do „węzła Kolno”, czyli główny fragment obwodnicy Łomży.

Ilustracja do artykułu desert-2340326_960_720.jpg

Fragment S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” wybuduje firma POLAQUA Sp. z o.o., Której oferta była najkorzystniejsza spośród 5 złożonych w przeprowadzonym przetargu. Umowa przewiduje 31 miesięczny okres na zaprojektowanie i budowę tego odcinka, przy czym do budowy nie wlicza się okresów zimowych. W związku z tym możliwe jest zrealizowanie kontraktu do końca 2020 roku.

Odcinek od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, wraz z zadaniem od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo”, na który umowa została podpisana 30 stycznia br., połączą Łomżę z drogą ekspresową S8 w Ostrowi Mazowieckiej i dalej przez Wyszków – Marki - z Warszawą. 

Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką (węzeł „Podborze”) - poprzez węzeł „Śniadowo” - aż do węzła „Łomża Południe” droga ekspresowa S61 zostanie poprowadzona po nowym śladzie, równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Zgodnie z założeniami, droga ekspresowa S61, ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne oraz pas rozdziału. Na odcinku od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” przewidziano jeden węzeł – „Śniadowo”. 

 

 

Dane techniczne odcinka S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”:

Długość – 16,99 km (S)

Długość i klasa dróg wybudowanych lub przebudowanych poza ciągiem głównym – 23,5 km (w tym dróg poszczególnych klas: G - 0,933 km; Z - 2,662 km; L - 0,709 km; D - 19,223 km).     

Przekrój drogi - 2x2       

Szerokość pasa ruchu - 3,5m

Szerokość pasów awaryjnych - 2,5m

Szerokość pasa dzielącego - 5,0m      

Szerokość poboczy - minimum 0,75m                              

Kategoria ruchu: KR6     

Ilość węzłów:    1             

Obiekty inżynierskie – 14 (w tym mosty - 3; wiadukty - 10; przejścia dla zwierząt – 1)

Ilość MOP-ów – 2 (Kategorii II - 1 oraz Kategorii III – 1)    

 

Zaawansowanie  prac na podlaskiej części Via Baltici:

/S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (90,9 km)/

 

Zad.1.  Ostrów Mazowiecka  (węzeł „Podborze”) – do węzła „Śniadowo” (bez węzła)  – dł.19,5 km             (S 61) – umowa  w systemie Projektuj i Buduj podpisana  - 30 stycznia 2018 r.

Zad.2.  Węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – do węzła „Łomża Południe” (bez węzła) – dł. 17 km (S 61) - umowa  w systemie Projektuj i Buduj podpisana  - 9 lutego 2018 r.

Zad.3.  Węzeł „Łomża Południe” (z węzłem)  - do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła) – dł. 7,1 km (S61) - umowa  w systemie Projektuj i Buduj podpisana  - 21 grudnia 2017 r.

Zad.4. Węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – do węzła Kolno (bez węzła) – dł. 12,9 km (S61) – postępowanie przetargowe w toku;

Zad.5. Węzeł Kolno – do Stawisk – dł. 16,4 km (S61) -  umowa  w systemie Projektuj i Buduj podpisana  - 31 października 2017 r.

Zad.6.  Stawiski – Szczuczyn – dł. 18 km (S61) - umowa  w systemie Projektuj i Buduj podpisana  - 31 października 2017 r.

/Pozostałe zadania na podlaskiej części S61 (56,25 km)/:

 

Obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km (S61) , umowa w systemie Projektuj i Buduj podpisana  26 maja 2017 r.;  koniec prac planowany na I kw. 2020 r.,

Obwodnica Augustowa – dł. 12,75 km (S61) – w użytkowaniu  od 6/7 listopada 2014 r.

Obwodnica Suwałk – dł. 13 km (S61), umowa podpisana – 29.września 2015 r.; zakończenie budowy planowane w kwietniu  2019 r.,

Obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) – dł. - 24 km, umowa w systemie Projektuj i Buduj podpisana 6 czerwca 2017 r. ; zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

 

źródło: rzecznik GDDKiA oddział podlaski

fot.pixabay

 

facebook