Dodana: 13 wrzesień 2017 15:27

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2017 15:27

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku z dnia 13 września 2017r.

W dniu 13 września 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Spotkanie prowadził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady dr Waldemar Pędziński.

Ilustracja do artykułu IMG_7237m.jpg

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Prezydium WRDS w Białymstoku a więc: Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski  Pan Bohdan Paszkowski, Przewodniczący Zarządu  Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Pan Józef  Mozolewski,  Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Podlaskiego Pan Eugeniusz Muszyc, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa  Podlaskiego Pan Ireneusz Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców  Pan Wojciech Winogrodzki, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Białostockiej Pan Krzysztof Żukowski, Pan Sylwester Zawadzki Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Pan Zbigniew Lenart oraz zaproszeni goście- Pani Agnieszka Olchin Przewodnicząca zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i prawa pracy i Pan Jacek Hordejuk Przewodniczący zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i funduszy europejskich.

Na początku posiedzenia Prezydium, w związku z prośbą  Związku Rzemiosła Polskiego o dokonanie zmiany na stanowisku ich przedstawiciela w składzie Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego Pan Marszalek Jerzy Leszczyński podziękował za pracę                   w Radzie Panu Zbigniewowi Lenartowi i powołał na przedstawiciela Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Pana Sylwestra Zawadzkiego,

Następnie Prezydium realizowało zaplanowany porządek posiedzenia, którego głównym punktem było przygotowanie do mającego odbyć się w dnia 27-28 września 2017r. Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Dnia 28 września 2017r. planowany jest panel poświęcony Roli Wojewódzkich  Rad Dialogu Społecznego w rozwoju społeczno- gospodarczym.  W panelu poruszone będą następujące tematy: doświadczenia Wojewódzkich  Rad Dialogu Społecznego  z Polski Wschodniej  z okresu funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, wpływ dialogu na rozwój regionalny, przyszłość Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania Rad. A także zadane będą pytania: Jak wzmocnić dialog społeczny? Czy  w  Polsce Wschodniej łatwiej czy trudniej o dialog między pracodawcami, związkami zawodowymi, rządem i samorządem? Do udziału w  tym  panelu zostali zaproszeni przedstawiciele Prezydiów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z Polski Wschodniej oraz  przedstawiciele Prezydium Rady Dialogu Społecznego.  Będzie to pierwsze takie spotkanie na którym zostaną poruszone ważne dla dialogu kwestie. Po panelu odbędzie się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku.  

Dyskutowano także nad udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku w planowanej przez Radę  Dialogu Społecznego Konferencji pt. „Siła dialogu regionalnego - wspieranie  dialogu regionalnego w Polsce” w październiku 2017r. a także nad bieżącymi tematami.

(dk)

 

facebook