Dodana: 9 styczeń 2019 12:34

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2019 12:36

Noworoczne posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium WRDS w Białymstoku pod przewodnictwem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odbyło się 8 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu wrds prezydium 09.01-01.jpg

Obrady poświęcone były organizacji pracy rady w 2019 roku oraz omówieniu projektu Założeń do regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w 2019 roku. Dyrektor Janina Mironowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła członkom prezydium WRDS informacje na ten całego dokumentu. Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustaliło, iż swoje uwagi do Założeń, zgłosi do dnia 15 stycznia. Z kolei podczas posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w drugiej połowie lutego, członkowie WRDS zaopiniują projekt Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w 2019 roku. Ustalono, iż w bieżącym roku pierwsze posiedzenia plenarne WRDS poświęcone będą m.in. rynkowi pracy, analizie eksportu podlaskiej gospodarki oraz problematyce służby zdrowia. Tematyka prac będzie rozszerzona o inne zagadnienia, które z racji znaczenia mogą być istotne z punktu widzenia zadań WRDS.

(ik)

facebook