Dodana: 10 listopad 2018 23:47

Zmodyfikowana: 10 listopad 2018 23:47

„Musimy budować rodzinę Wschodniej Polski” - podsumowanie kadencji Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości

- To był dobry czas, udało się nam dogadać i wspólnie wypracować ciekawe rozwiązania – mówili przedsiębiorcy podczas piątkowego (9 listopad br.) ostatniego posiedzenia tej kadencji Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości działającej przy marszałku województwa.

Ilustracja do artykułu Podlaska Rada Przedsiębiorczości (1).JPG

- Udało się nam to, co nie jest na razie możliwe w innych województwach. Współpracujemy z samorządem  – mówił Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali. – Byliśmy razem na targach w Hanowerze, na Białorusi czy na Expo w Astanie. Na Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku zapraszamy naszych partnerów i podpsujemy tam umowy z nowymi. Jest to zauważalne i doceniane w całej Polsce. Budujemy w ten sposób dobrą markę Podlaskiego  - podkreślał.

Przedsiębiorcy obecni na posiedzeniu podsumowali wspólną z marszałkiem województwa działalność Rady; zapoznali się z najbliższymi konkursami skierowanymi do podlaskiej gospodarki w ramach RPOWP 2014-2020 (w roku 2019 jest  jej dedykowane łącznie 29 konkursów na kwotę 650 mln zł), omówili najważniejsze wnioski płynące z zakończonego we wrześniu br. jubileuszowego, bo V Wschodniego Kongresu Gospodarczego. I to właśnie temu przedsięwzięciu poświęcili najwięcej uwagi.

- Ani my, ani przyszły zarząd województwa nie ma wyjścia, musimy to kontynuować – stwierdził Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. –  Kongres jest widocznym na polskiej scenie, dostrzegane jest jego rosnące z roku na rok znaczenie i potencjał. Dowodem na to jest udział w nim Michała Szafrańskiego (popularny bloger finansowy –dop. red.),  o którego wystąpienie na Liderach Przyszłości (wydarzenie towarzyszące kongresowi – dop. red.) staraliśmy się przez trzy lata. Udało się, bo dostrzegł progres tego wydarzenia. Mam nadzieję, że  władze centralne w końcu też to docenią – podsumował.

Umacnianie i konieczność dalszego budowanie stabilnej marki WKG podkreślali też inni przedstawiciele firm. – Jesteśmy partnerami tego wydarzenia i powinniśmy zrobić wszystko, by było ono kontynuowane. Będziemy to wspierać – stwierdził stanowczo Witold Karczewski, szef firmy Contractus informując, iż podlaskie Forum Gospodarcze, które podczas ostatniej edycji kongresu zorganizowało wystawę plenerową promującą rodzime firmy, ma zamiar pokazać ją także w centrum Łomży i Suwałk. – Musimy się integrować, budować silną rodzinę Wschodniej Polski, zdobywać dla niej fundusze. Dlatego kongres jest niezbędny – stwierdził Karczewski.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński I Bogdan Dyjuk, członek zarządu podziękowali wszystkim uczestnikom spotkania za pracę w Radzie. – Przede wszystkim za Wasz cenny czas, wiedzę i doświadczenie, które w ramach pracy przecież społecznej przekazywaliście zarządowi województwa. Wasze wsparcie i doradztwo było dla mnie niezwykle cenne i inspirujące. To potwierdzenie tego, że samorząd i przedsiębiorcy mogą wspólnie budować siłę regionu. Wy – poprzez swoje firmy, a samorząd poprzez  wsparcie rozwoju biznesu.

Art

*** 

Podlaska Rada Przedsiębiorczości liczy 25 członków reprezentujących całe województwo podlaskie, wskazywanych do rady przez Forum Gospodarcze i powoływanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W ciągu ostatniej trzyletniej kadencji rada spotkała się 15 razy. Tematem spotkań była przede wszystkim infrastruktura: drogowa, kolejowa, lotnicza; edukacja w powiązaniu z kadrami na rynek pracy; wykorzystanie funduszy unijnych oraz przyszła perspektywa finansowa a także promocja gospodarcza województwa ze szczególnym uwzględnieniem roli Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

 

 

facebook