Dodana: 14 luty 2019 16:51

Zmodyfikowana: 15 luty 2019 14:01

Konsultacje społeczne kolejowego rozkładu jazdy 2019/2020

Od 18 lutego br. można składać swoje opinie i uwagi do nowego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 15 grudnia 2019 roku

Ilustracja do artykułu 20190115_152232.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przed rozpoczęciem prac nad nowym rozkładem jazdy chce poznać opinie i preferencje pasażerów.  W tym celu przygotował specjalną ankietę, w ramach której w terminie od 18 lutego do 3 marca 2019 r. każdy może zgłosić swoje sugestie. Propozycje mogą odnosić się np. do godzin czy terminów kursowania pociągów. Ważne jest, aby bazować na obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy, o ocenę którego jednocześnie organizator prosi.

Ankieta: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/infrastruktura_i_transport/transport/transport_kolejowy/konsultacje-spoleczne.html

Pobrany ze wskazanej strony i uzupełniony formularz należy przesyłać na  adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl, bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15 – 888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2019/2020"

Informujemy również, iż nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  2. dotyczące połączeń dalekobieżnych (np.: pociąg relacji Białystok – Warszawa, Hajnówka – Warszawa) i międzynarodowych - organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu.
  3. zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Nadmieniamy, iż na przyszły kształt oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników m. in.: ilość środków finansowych w dyspozycji województwa, popyt i  oczekiwania podróżnych, stan i dostępność infrastruktury jak również zasoby personalne i taborowe oraz uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami na liniach stycznych z innymi województwami.

Informujemy, że tutejszy urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

 

Pliki do pobrania

facebook