Dodana: 24 październik 2018 14:53

Zmodyfikowana: 24 październik 2018 14:53

Komunikat z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku

Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego była jednym z punktów posiedzenia Prezydium WRDS w Białymstoku we wtorek, 23 października.

Ilustracja do artykułu 23.10.18 Prezydium 1.JPG

Założeniem noweli jest usprawnienie dialogu społecznego  na szczeblu krajowym i regionalnym, m.in. poprzez możliwość podejmowania uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego,  w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

W połowie listopada wszyscy członkowie WRDS w Białymstoku wezmą udział w warsztatach, których celem będzie stworzenie katalogu dobrych zasad dialogu Społecznego.

W celu wspierania kształcenia zawodowego, dostosowania kierunków  kształcenia do wymogów rynku pracy i włączenie pracodawców w system identyfikacji potrzeb rynku pracy, rada nasza  przygotowuje projekt stanowiska w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podlaskim.

Na posiedzeniu ustalono, że termin następnego posiedzenia Prezydium na 6 listopada 2018r.

facebook