Dodana: 3 sierpień 2018 12:40

Zmodyfikowana: 3 sierpień 2018 12:40

Drogi gminne w Turośli oficjalnie otwarte

W poniedziałek, 30 lipca oficjalnie poświęcono i oddano do użytku drogi gminne w miejscowości Turośl. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu funduszy unijnych i objęła roboty o łącznej długości ponad 2 km, o wartości blisko 1 826 261,00 zł. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył m.in. Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.

Ilustracja do artykułu otwarcie dróg turośl (4).JPG

W wyniku przeprowadzonych prac wykonano modernizację ulic: Juliusza Słowackiego, Stacha Konwy, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry, Mikołaja Reja oraz Juliana Tuwima. Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 1 879 496,63 zł, w tym koszty kwalifikowalne wyniosły 1 828 030,83 zł. Gmina Turośl na to zadanie otrzymała dofinansowanie ze środków „EFRROW” w kwocie 1 163 176,00 złotych.

Realizacja projektu pod nazwą „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00030-65151-UM1000191/16 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Turośl współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energią”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została zakończona 29 czerwca br.

facebook