Dodana: 2 maj 2018 14:29

Zmodyfikowana: 2 maj 2018 14:29

Blisko 47,5 mln zł na drogi gminne i powiatowe w Podlaskiem

Przedstawiciele 20 gmin z Podlasia oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisali w poniedziałek, 30 kwietnia umowy w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, który obowiązuje do 2019 r. W samym 2018 r. w Podlaskiem 86,3 km dróg lokalnych zostanie poddanych przebudowie bądź modernizacji.

Ilustracja do artykułu 25lat_czerwony-700x350.jpg

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele 20 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie na budowę dróg gminnych i powiatowych, podpisali w poniedziałek umowy. Dzięki rządowemu wsparciu zyskają w tym roku ponad 25,7 mln zł z ogólnej kwoty 47,5 mln, w ramach których powstanie 51 km dróg z zakładanych ponad 86 km.

Poniedziałkowe umowy podpisali przedstawiciele sześciu powiatów: sokólskiego, sejneńskiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego oraz bielskiego oraz 14 gmin: Sidra, Rajgród, Nowe Piekuty, Grodzisk, Turośń Kościelna, Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie, Kobylin-Borzymy, Suraż, Radziłów, Miasto Kolno, Kleszczele, Raczki I Śniadowo.

Umowy z pozostałymi podlaskimi samorządami zawarte zostaną po przedłożeniu przez nie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji.

Wykaz podpisanych umów z w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (.pdf)

Informacja o Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane są działania dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy oraz remontu dróg powiatowych i gminnych.  

W latach 2016-2017 w województwie podlaskim dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości ok. 95 mln zł powstało prawie 145 km dróg powiatowych oraz ponad 100 km dróg gminnych.  

Za: Podlaski Urząd Wojewódzki

facebook