Dodana: 12 kwiecień 2019 14:46

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2019 14:46

Podlaska infrastruktura kolejowa tematem rozmów w Brukseli

Szanse rozwojowe w obszarze połączeń transportowych, zarówno kolejowych jak i drogowych, przechodzących przez województwo podlaskie były głównym tematem rozmów, jakie odbył w Brukseli Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś.

Ilustracja do artykułu wizyta w Brukseli (1)-1.jpg

Konferencja „Brakujące połączenia kolejowe: wyzwanie dla spójności i wzrostu w regionach przygranicznych” to temat przewodni, jaki przyświecał dyskusjom delegacji urzędu marszałkowskiego z przedstawicielami europejskich instytucji w Brukseli. Organizatorem wydarzenia był Europejski Komitet Regionów. W dniach 10 i 11 kwietnia przedstawiciele województwa - Zbigniew Piotrowski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu a także Bogdan Olszewski – Dyrektor Biura Kontroli Finansowej na czele z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem odbyli szereg spotkań zorganizowanych w celu przedstawienia planów rozwojowych naszego regionu.

Koordynacja działań prowadzi do rozwoju infrastruktury

- Tematyka rozwoju połączeń kolejowych jest jednym z najbardziej strategicznych obszarów w rejonach przygranicznych. Jesteśmy świadkami, jak bardzo w ostatnich latach wzrósł tranzyt masy towarowej na przejściach granicznych. Mamy świadomość, jak ważna jest dla gospodarki regionu odpowiednia infrastruktura, zarówno kolejowa jak i drogowa. Musimy tak skoordynować działania regionu, aby w połączeniu z decyzjami polskiego rządu, stworzyć w niedalekiej przyszłości spójny system komunikacyjny, który stanie się motorem napędowym naszej gospodarki – mówił wicemarszałek Olbryś podczas spotkania z kierownictwem Wydziału ds. Polityki Transportowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE: Elżbietą Łukaniuk oraz Moniką Pałasz.

Z kolei dyrektor Zbigniew Piotrowski przedstawił plany rozwojowe w zakresie infrastruktury kolejowej na spotkaniu z Jakubem Siwińskim - przedstawicielem Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej.

Delegacja z Podlaskiego została przyjęta również w Wydziale Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Rozmowa z kierownikiem Christopherem Toddem oraz Mirosławem Dybowskim – Specjalistą ds. Transportu, pokazała jak wiele przed naszym regionem pracy.

- Zależy nam na tym, aby w przyszłej perspektywie rozdysponowania funduszy unijnych, wykorzystać je w obszarach wykluczających nasz region na tle bardziej rozwiniętych. A infrastruktura idealnie wpisuje się  w tematykę naszych potrzeb – podkreślał na spotkaniu wicemarszałek Olbryś.

Strategiczne połączenia transgraniczne

Głównym punktem wyjazdu była  Konferencja pn.: „Brakujące połączenia kolejowe: wyzwanie dla spójności i wzrostu w regionach przygranicznych” w Europejskim Komitecie Regionów. Prelegenci zaprezentowali podejście unijnych Komisarzy Unijnych do kwestii rozwoju połączeń transgranicznych. Ponadto wskazali główne obszary zainteresowań Komisji nakierunkowane na wsparcie połączeń pasażerskich międzynarodowych.

Bardzo istotne z punktu widzenia strategii rozwoju województwa było spotkanie z Heraldem Ruijters - Dyrektorem ds. Inwestycji, innowacji i zrównoważonego transportu Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej. Dyrektor Bogdan Olszewski zaprezentował najważniejsze problemy infrastruktury Podlaskiego, które spowalniają wzrost znaczenia naszego regionu jako strategicznego obszaru na szlakach handlowych pomiędzy Europą a Azją i Dalekim Wschodem. Z kolei przedstawiciel Dyrekcji Generalnej przedstawił stanowisko Brukseli w kwestii wspierania regionów peryferyjnych jako atrakcyjnych ekonomicznie. Zapewnił również o swoim zaangażowaniu w realizację, jak stwierdził „naszego wspólnego celu gospodarczego”.   

bo

facebook