Dodana: 25 marzec 2018 19:30

Zmodyfikowana: 26 marzec 2018 09:57

Białoruska mniejszość w Polsce upamiętnia 100. rocznicę ogłoszenia niepodległości Białorusi

25 marca 1918 roku Białorusini obwieścili światu swoją podmiotowość państwową, ogłaszając w Mińsku niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej. Wydarzenie to wpisuje się w proces dziejowy narodów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż podobne dążenia wykazywali w tym czasie Polacy, Czesi, Estończycy, Finowie, Litwini, Łotysze, Słowacy i Ukraińcy.

Ilustracja do artykułu glowne.jpg

Uroczyste obchody rozpoczęły się w niedzielę 25 marca o 10:00 w białostockiej cerkwi Św. Jana Teologa od modlitwy za naród białoruski.

O godz. 15 w Operze i Filharmonii przy ul. Podleśnej miały miejsce oficjalne uroczystości i koncert Voslkiego. W obchodach udział wziął Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, a także Robert Tyszkiewicz, poseł RP i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 

Komitet Organizacyjny obchodów 100. rocznicy proklamowania niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej:

25 marca 1918 roku Białorusini obwieścili światu swoją podmiotowość państwową, ogłaszając w Mińsku niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej. Wydarzenie to wpisuje się w proces dziejowy narodów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż podobne dążenia wykazywali w tym czasie Polacy, Czesi, Estończycy, Finowie, Litwini, Łotysze, Słowacy
i Ukraińcy.

W Białymstoku już w końcu lat 20. XX wieku Białorusini uroczyście świętowali w dniu 25 marca rocznicę utworzenia Białoruskiej Republiki Ludowej. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej oraz komunistyczne rządy w Polsce i Związku Sowieckim zatarły, jak mogłoby się wydawać, pamięć historyczną o pierwszej, nowoczesnej państwowości białoruskiej. Jednakże tak się nie stało. Pamięć o Białoruskiej Republice Ludowej, jeszcze w warunkach konspiracji, bo od połowy lat 80. ubiegłego stulecia, zaczęła przywracać białoruska młodzież studiująca na polskich uczelniach. A po demokratycznych zmianach, które zaszły w Polsce po 1989 roku, rocznicę proklamowania niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej nasza wspólnota obchodzi już legalnie – i to nie tylko na Białostocczyźnie.

Nasi przodkowie, Białorusini z Białostocczyzny, czynnie brali udział w wydarzeniach, które na początku 1918 roku doprowadziły do utworzenia Białoruskiej Republiki Ludowej – pomimo tego, iż przeważająca ich większość od sierpnia 1915 roku zmuszona była tułać się po bezkresach imperium rosyjskiego. Na czele Ludowego Sekretariatu Białorusi – pierwszego rządu Białoruskiej Republiki Ludowej – stanął Jazep Waronka rodem z Kuźnicy Białostockiej. W Mińsku zachowało się postanowienie Białoruskiego Zjazdu Powiatu Bielskiego, zwołanego dnia 20 grudnia 1918 roku w miejscowości Szczyty,
o podporządkowaniu się władzom Białoruskiej Republiki Ludowej.

Białorusini z Białostocczyzny wstępowali również do formacji wojskowych Białoruskiej Republiki Ludowej i stworzyli nawet samodzielny batalion białostocki w armii generała Stanisława Bułak-Bałachowicza; brali także udział w Powstaniu Słuckim w 1920 roku.

Oddajemy dzisiaj hołd tym wszystkim, którzy w ciągu minionych stu lat działali dla dobra Białorusi i Białorusinów. Niech ich życie i czyny będą dla nas natchnieniem, by dochować wierności białoruskim ideałom.

Żywie Biełaruś!

Białystok, 25 marca 2018 roku

 

facebook