Dodana: 13 lipiec 2017 13:37

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 13:37

Wsparcie start-upów. Komitet Regionów UE przyjął opinię prezydenta Białegostoku

Należy ułatwić start-upom działalność na jednolitym rynku europejskim - podkreślił Komitet Regionów UE w oficjalnym stanowisku, które przygotował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Ilustracja do artykułu image_jpeg.jpg

W pierwszym dniu posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów przyjęto opinię autorstwa Truskolaskiego, jednego z polskich członków zgromadzenia, ws. przedsiębiorstw z kategorii MŚP: start-upów i scale-upów.

 

Przez start-upy rozumiemy przede wszystkim przedsiębiorstwa innowacyjne, rozwijające pomysł i rozpoczynające jego komercjalizację. Natomiast scale-upy to kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa (funkcjonujące na rynku dłużej niż 2-3 lata) o wysokiej dynamice wzrostu.

 

Jak podkreślono w opinii, Komitet Regionów dostrzega potrzebę ułatwiania działalności start-upów na jednolitym rynku europejskim, w szczególności w odniesieniu do zwolnienia na poziomie państw członkowskich z wymogów związanych z reorganizacją lub ponowną rejestracją.

 

Jak podkreślił prezydent Białegostoku, Europa dąży do wdrażania jednolitego rynku w całej UE, nadal jest jednak dużo do nadrobienia, tak by europejskie przedsiębiorstwa miały podobne szanse, jak np. firmy w USA. -
- W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą ją prowadzić prawie bez ograniczeń na rynku o potencjale ponad 320 mln konsumentów. Rynek UE tworzy ponad 508 mln ludzi, niestety mamy np. 28. systemów prawnych, co utrudnia funkcjonowanie, szczególnie mniejszym podmiotom – zaznaczył Truskolaski.

 

Unijni samorządowcy pozytywnie ocenili pomysł KE utworzenia europejskiego funduszu funduszy venture capital, który, ich zdaniem, ma szansę zmniejszyć fragmentację rynku tego typu funduszy w UE. KR proponuje przy tym rozpoczęcie analiz nad możliwościami uruchomienia lokalnych venture capital w samorządach. Jak podkreślił Truskolaski, byłoby to szczególnie ważne w mniejszych pod względem liczby ludności regionach, gdzie poziom aktywności komercyjnych podmiotów nie jest zbyt duży.

 

Samorządowcy postulują w opinii  o podjęcie prac w celu stworzenia wizy startupowej, umożliwiającej przyjęcie wykwalifikowanych osób oraz kapitału finansowego z państw trzecich. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność skrócenia czasu postępowań upadłościowych. Jak podkreślono w opinii, nadmiernie długie postępowania prowadzone w państwach członkowskich w sprawach niewypłacalności przedsiębiorców pozbawiają  drugiej szansy wielu uczciwych, a nadmiernie zadłużonych przedsiębiorców.

 

Sektor MŚP w Unii Europejskiej to ponad 23 mln przedsiębiorstw, które stanowią 99 proc. podmiotów gospodarczych, tworząc 85 proc. nowych miejsc pracy.

źródło: www.kurier.pap.pl 
http://kurier.pap.pl/depesza/175795/Wsparcie-start-upow--Komitet-Regionow-UE-przyjal-opinie-prezydenta-Bialegostoku-   

oprac.ak

facebook