Dodana: 27 kwiecień 2018 10:45

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2018 11:15

Województwo podlaskie i Obwód Brzeski rozpoczynają współpracę międzyregionalną

Przemysł, rolnictwo , handel, ochrona środowiska, sport, turystyka – to tylko część z dziedzin, w których Województwo Podlaskie i Obwód Brzeski ( Białoruś) będą współpracować. W czwartek, 26 kwietnia br. Podczas III Międzynarodowego Forum Kontaktów Biznesowych BRZEŚĆ 2018 podpisane zostało stosowne porozumienie o współpracy międzyregionalnej.

Ilustracja do artykułu Brześć 1 (7).jpg

- Jak zawsze jest mi miło gościć na przychylnej Ziemi Brzeskiej, tym bardziej że po wielu latach współdziałania władz różnego szczebla, wspierania instytucji i organizacji z naszych regionów, inicjowania i moderowania aktywności społeczności przygranicznych, dziś celebrujemy  wydarzenie szczególne – podpisanie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej między województwem podlaskim a Obwodem Brzeskim. – mówił podczas spotkania marszałek Jerzy Leszczyński.

Porozumienie zakłada współpracę w obszarach przemysłu, rolnictwa, wymiany handlowej i inwestycji, transportu, ochrony środowiska, innowacji i rozwoju technologicznego, ochrony zdrowia i polityki społecznej, sportu i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  nauki i edukacji, wymiana młodzieży. Porozumienie zostało zawarte na pięć lat i będzie automatycznie przedłużane na pięcioletnie okresy, jeśli żadna ze stron nie wypowie umowy.

Umowa międzyregionalna została podpisana podczas III Międzynarodowego Forum Kontaktów Biznesowych BRZEŚĆ 2018. Jak podkreślał Jerzy Leszczyński to znakomite miejsce do rozmowy o partnerstwie w polsko-białoruskiej współpracy.

- Przedsiębiorcy województwa podlaskiego od lat aktywnie rozwijają kontakty z Białorusią. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej  w Białymstoku w 2016 r. wartość eksportu na Białoruś wyniosła 291 mln PLN tj. 3,66% wartości eksportu województwa, co daje szóste miejsce po rynku niemieckim, litewskim, brytyjskim, holenderskim i francuskim - mówił marszałek. 

Oferta towarów dystrybuowanych z Podlaskiego do naszego wschodniego sąsiada to przede wszystkim maszyny rolnicze, środki czystości i detergenty, urządzenia elektrotechniczne, bielizna, meble, oświetlenie, materiał opałowy, warzywa i owoce oraz usługi transportowe i logistyczne. Natomiast Podlaskie przedsiębiorstwa kupują głównie nawozy mineralne lub chemiczne, gaz ziemny, drewno opałowe.

Jerzy Leszczyński zaznaczył, że nie do końca wykorzystywany jest potencjał w zakresie współpracy firm i organizacji otoczenia biznesu, takimi jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz organizacjami zrzeszającymi poszczególne branże.

Marszałek zwrócił uwagę również na możliwości, jakie dają oferowane przez Unię Europejską inicjatywy, wpierające współpracę transgraniczną. Jako modelowy przykład Jerzy Leszczyński podał projekty dofinansowane z  Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach programu dofinansowanie otrzymało siedemnaście projektów, w których beneficjenci z podlaskiego są liderami.

- To projekty obejmujące m.in. ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego, budowę lub modernizację dróg, projekty poprawiające infrastrukturę na przejściach granicznych raz poprawiające jakość ochrony zdrowia na terenach przygranicznych. Realizujemy je  głównie z partnerami z Białorusi.- informował marszałek.

 

 

***

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze Brześć 2018 odbywa się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w białoruskim Brześciu.

Województwo podlaskie reprezentują Marszałek Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, radni wojewódzcy Mikołaj Janowski i Walenty Korycki , prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski i Prezes Parku Naukowo- Technologiczny Polska Wschód Suwałki 6. Dariusz Bogdan.

Podczas Forum zaprezentowane są produkty i usługi białoruskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki: produkcji żywności i napojów, materiałów budowlanych, towarów przemysłu lekkiego i chemicznego, przemysłu maszynowego, rolnictwa, transportu i turystyki. Program Forum przewiduje możliwość zorganizowania spotkań biznesowych B2B w celu zapoznania się z potencjałem gospodarczym oraz klimatem inwestycyjnym regionu brzeskiego.

Województwa Podlaskie prezentuje także ofertę inwestycyjną, gospodarczą i turystyczną na stoisku regionlanym.

źródło: Dep. Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP
oprac.ak 

Pliki do pobrania

facebook