Dodana: 4 październik 2018 00:52

Zmodyfikowana: 4 październik 2018 08:36

Top Inwestycje i Top Pracodawcy Polski Wschodniej

Podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień obrad V Wschodniego Kongresu Gospodarczego zostały wręczone statuetki i wyróżnienia najlepszym inwestycjom i najlepszym pracodawcom województw Polski Wschodniej za rok 2018. Wśród najlepszych inwestycji znalazła się Komunikacja Miejska w centrum Białegostoku a statuetkę odebrał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Na koniec gali niespodziankę zebranym zrobił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński honorując organizatorów Kongresu pamiątkowymi grawertonami.

Ilustracja do artykułu IMG_3440.JPG

- To przykłady przemyślanych przedsięwzięć na poziomie lokalnym, takie, które dobrze wykorzystały szanse, jakie dają środki unijne – powiedział prezes Wojciech Kuśpik.

– Już po raz piąty nagrodziliśmy inwestycje Polski Wschodniej pokazując, jak poprzez mądrze pomyślane i sprawnie przeprowadzone przedsięwzięcia zmienia się gospodarczy
i społeczny krajobraz miast i gmin, rośnie jakość życia mieszkańców i jak w praktyce realizuje się dobre pomysły na rozwój makroregionu – zaznaczył Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisów PortalSamorzadowy.pl, PulsHR.pl i WNP.PL.

Celem konkursu TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018 jest wyróżnienie najlepszych inwestycji w regionie, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki
i mieszkańców pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Swoje typy wskazała Rada Konsultacyjna plebiscytu, specjalnie wyróżnienie przyznali także internauci.

Laureaci konkursu TOP Inwestycje Polski Wschodniej 2018:

Inwestycje w rekreację i sport oraz przebudowa dróg w Stalowej Woli

Nagroda dla gminy Stalowa Wola za projekt rozwoju terenów zielonych, budowę wielopokoleniowych stref aktywności sportowej oraz budowę wodnego placu zabaw
w Stalowej Woli. Dzięki poszczególnym inwestycjom mieszkańcy otrzymali lub niebawem otrzymają nowe przestrzenie rekreacji czynnej i biernej (ciągi komunikacyjne, punkty widokowe, place zabaw, altanę wypoczynkową, elementy małej architektury), boiska trawiaste, wypoczynkowe tarasy drewniane, plażę z piasku, murawy rekreacyjne.

- ta inwestycja to przedyskutowane i wypracowane w konsultacjach z mieszkańcami przedsięwzięcie, by budować miasto przyjazne i piękne – powiedział prezydent Stalowej Woli dziękując za nagrodę.

Centrum dystrybucyjne Zalando Lounge w Ameryce

Nagroda dla Miasta Olsztynek za stworzenie dogodnych warunków dla budowy centrum dystrybucyjnego Zalando Lounge w Ameryce oraz dla firmy Hillwood Polska za budowę centrum dystrybucyjnego w Olsztynku, największej tego typu inwestycji w regionie.
W Ameryce pod Olsztynkiem, na terenie o powierzchni ok. 25 ha powstaje centrum logistyczne, którego powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. Mkw. To największa inwestycja
w regionie, która stworzy ok. 500 tys. Nowych miejsc pracy. W ramach przedsięwzięcia zostanie również przebudowany węzeł drogi ekspresowej S51 oraz wybudowana nowa linia energetyczna do zasilania obiektu.

- Tam leży Ameryka, koło Olsztynka – mówił zadowolony burmistrz Olsztynka – postawiliśmy na zrównoważony rozwój, a jeszcze rok temu nam się nie śniło, ze tak to się rozwinie.

Rewitalizacja terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Nagroda dla Miasta Ełk za pierwszy etap rewitalizacji i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku. Celem realizowanej w Ełku inwestycji jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu wraz ze stworzeniem atrakcyjnego produktu turystycznego „Park Odkrywców Kolei”.

- To zaszczyt, że nasze inwestycje zostały zauważone. Zrewitalizowaliśmy kolej, by pokazać, że historia może być fascynująca – powiedział prezydent Ełku.

Rewitalizacja kompleksu miejskich parków w Olsztynie

Nagroda dla Miasta Olsztyn za rewitalizację trzech parków: Górka Jasia, Jakubowo, Planty i Plac Pułaskiego w Olsztynie. Rewitalizacja Parku Jakubowo ruszyła wiosną 2017 r. Mieszkańcy os. Zatorze czekali na nią od lat. Teren był odnawiany wiele razy, ale dopiero obecnie doczekał się przemiany z prawdziwego zdarzenia. Od czerwca 2018 r. mieszkańcy cieszą się m.in. z nowych nawierzchni spacerowych, ławek, oświetlenia i sceny oraz nasadzeń drzew i krzewów.

- Naszym hasłem promocyjnym jest: Olsztyn – ogród z natury. Ale oprócz danej nam natury sami też budujemy parki – zazaczyła wiceprezydent Olsztyna.

Przedszkole i żłobek w Kętrzynie

Nagroda dla Miasta Kętrzyn za budowę nowego przedszkola wraz ze żłobkiem, które przyczyni się do powrotu na rynek pracy wielu rodziców. Inwestycja przyczyni się do powrotu na rynek pracy wielu rodziców, którzy z powodu braku miejsc w publicznych przedszkolach czy żłobkach zmuszeni byli do zrezygnowania z pracy i zajęcia się dziećmi. Zapewni również około 28 nowych miejsc pracy, co będzie miało bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wielu rodzin.

- Musimy marzyć i być ludźmi odwagi i podejmować decyzje, by budować wspólnotę. To nasza inwestycja w człowieka by pozostał z nami na Warmii i Mazurach, by chciało mu się chcieć – powiedział burmistrz Ketrzyna.

Zagospodarowanie brzegów Łyny w Lidzbarku Warmińskim

Nagroda dla Lidzbarka Warmińskiego i powiatu lidzbarskiego za zagospodarowanie brzegów rzeki i doliny Łyny oraz budowę rekreacyjno-wypoczynkowego bulwaru. Inwestycja od początku budziła zainteresowanie mieszkańców miasta. Bulwar został wykonany jako wielkopowierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy. Mnogość atrakcji powoduje, że każda osoba odwiedzająca bulwar może znaleźć coś dla siebie. Obiekt jest idealny zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, dla których został wybudowany plac zabaw ze specjalnymi urządzeniami i nawierzchnią bezpieczną.

- Cztery lata temu stałem tu otrzymując nagrodę za gospodarkę wodno-ściekową, teraz zrobiliśmy cos nad ziemią, a wszystko dzięki funduszom unijnym – pochwalił się burmistrz Lidzbarku Warmińskiego.

Lepsza komunikacja miejska w centrum Białegostoku

Nagroda dla Miasta Białystok za przebudowę dróg i zakup nowego taboru, co przyczyniło się do poprawy dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji projektu rozbudowywany jest zrównoważony system transportowy
w Białymstoku i poprawia się mobilność mieszkańców miasta. Wśród najważniejszych celów jest upłynnienie ruchu transportu miejskiego i skrócenie czasu podróży pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią miasta. Istotna jest też integracja funkcjonujących na danym obszarze form transportu – publicznego  z pieszym, rowerowym i samochodowym.

- Włodarze miast i gmin tu występujący, są dumni z rozwoju swoich miast i gmin. A wszyscy dbamy też o zrównoważony rozwój – powiedział prezydent Białegostoku – w naszym mieście jeszcze w tym miesiącu pojawią się kolejne autobusy. W sumie będzie nowych 70, z czego 20 elektrycznych – zapowiedział.

Modernizacja oczyszczalni i budowa suszarni osadów w Rzeszowie

Nagroda dla Rzeszowa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Rzeszowie za modernizację oczyszczalni ścieków i budowę suszarni osadów. Nominowana w konkursie inwestycja obejmuje m.in. budowę węzła odwadniania i suszenia mechanicznego osadów, którego efektem będzie zmniejszenie ilości i poprawa struktury osadów powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

Droga S7 łącząca Świętokrzyskie z Małopolską

Nagroda dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za budowę odcinka drogi S7 „Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego” łączącej dwa regiony, dzięki czemu znacznie skróci się czas podróżowania między nimi. Dzięki nowej drodze ekspresowej S7 na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu jazdy.

Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Lublinie – wyróżnienie internautów

Inwestycja wskazana głosami blisko 2 tysięcy internautów. Nowy stadion lekkoatletyczny to kolejny, po Arenie Lublin i Aqua Lublin, nowoczesny obiekt sportowy w Lublinie, który spełnia wymogi międzynarodowych organizacji, dając możliwość uprawiania różnego rodzaju konkurencji lekkoatletycznych, w tym biegów krótko- i długodystansowych, rzutów młotem, dyskiem, oszczepem, pchnięcia kulą, skoku w dal, wzwyż, o tyczce oraz wielobojów lekkoatletycznych.

- Lublin to miasto, które inspiruje. Na tym stadionie odbyły się 94. Mistrzostwa Polski w Lekkiejatletyce, potem sportowcy przeszli się po naszym mieście, a potem w Berlinie, na mistrzostwach Europy zdobyli 11 medali – pochwalili się radni Lublina.

 

W drugiej części gali poznaliśmy najlepszych pracodawców Polski Wschodniej

Firma CEDC

PGE Dystrybucja

Danwood

Track Tec

PRONAR

Fabryka Kotłów Sefako

NSG Group

Prografix – nagroda specjalna internautów.

 

(at)

facebook