Dodana: 5 styczeń 2018 10:23

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2018 10:23

Dowód osobisty – sprawdź datę ważności

Upłynął już termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 roku z terminem ważności – 10 lat. Niewymienione dokumenty są nieważne. Nie dotyczy to jednak tych mieszkańców, którzy otrzymali dowody na czas nieoznaczony. Były one przyznawane osobom po 65. roku życia.

Ilustracja do artykułu 170914121324.png

Data ważności dowodu osobistego jest określona na dokumencie – w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem. W okresie najbliższych 90 dni straci ważność ok. 8,5 tys. dowodów osobistych wydanych w Białymstoku. Warto pamiętać, że nie podlegają wymianie dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony oraz z powodu zmiany adresu zameldowania.

Przypominamy, że wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia 

Czytaj też: Złóż wniosek o dowód osobisty przez Internet – skorzystaj z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

W 2007 roku złożono ponad 61,3 tys. wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Większość dowodów została już wymieniona z powodu utraty ważności, zmiany danych, utraty dokumentu, zniszczenia lub została wydana z nieoznaczonym terminem ważności. Nieważny dowód osobisty, wydany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, posiada ok. 14 tys. osób.

W ubiegłym roku wpłynęło ponad 45,5 tys. wniosków o wydanie nowego dowodu. Wniosek należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego przez stronę www.obywatel.gov.pl. Należy przygotować wniosek, jedną aktualną kolorową fotografię oraz okazać (składając w urzędzie) dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. Wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dowodu. Wydanie dowodu jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem Infolinii Urzędu Miejskiego 85 879 7979 oraz na stronie www.obywatel.gov.pl .

 

źródło: UM Białystok 
(oprac.ak)

facebook