Dodana: 10 styczeń 2018 09:15

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 09:15

Bony edukacyjne dla dorosłych - od połowy stycznia ruszają zapisy

Ponad 4,7 tys. dorosłych z Białegostoku, powiatu białostockiego i sokólskiego otrzyma unijną dotację na naukę. Już od 15 stycznia wszyscy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zawodowe, będą mogli aplikować o dofinansowanie. Ze wsparcia będzie można skorzystać do 30 czerwca 2020 roku. Przypomnijmy, na wsparcie dorosłych mieszkańców subregionu białostockiego Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył kwotę ogółem 50 156 092,80 zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Projekt jest realizowany przez beneficjenta – powiat sokólski w partnerstwie z miastem Białystok, powiatem białostockim i Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

W ramach projektu „Bony na szkolenia” dostępne będą kursy języków obcych, szkolenia informatyczne, studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych. Wsparcie otrzymają mieszkańcy miasta, powiatu białostockiego i sokólskiego, m.in.:

  • osoby, które ukończyły 18 lat,
  • pracujące,
  • niepracujące,
  • prowadzące działalność gospodarczą,
  • studenci i absolwenci.

Więcej informacji o projekcie i warunkach udziału można uzyskać na stronie www.bonynaszkolenia.pl.

Ostateczne zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników projektu będzie weryfikowane podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wtedy ustalane będą formy i zakres kształcenia, uzależnione od faktycznych potrzeb i od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wkłady własne uczestników projektu wyniosą 12 % kosztów szkolenia.

Od 15 stycznia będzie można aplikować o dofinansowanie drogą elektroniczną na stronie www.bonynaszkolenia.pl . Następnym krokiem będzie składanie dokumentów w biurze projektu przy ul. Św. Rocha 3, które będzie czynne również od 15 stycznia.

Czytaj też: Ponad 50 mln zł. na szkolenia dla mieszkańców subregionu białostockiego 

 

źródło: UM Białystok

oprac.ak

facebook