Dodana: 2 sierpień 2017 11:59

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2017 11:59

Białystok. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Tadeuszowi Truskolaskiemu nieważna

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały radnych o nieudzieleniu prezydentowi miasta Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2016 rok. Rada Miasta decyzje może zaskarżyć orzeczenie do sądu administracyjnego.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

We wtorek, 1 sierpnia br. RIO stwierdziła nieważność dwóch uchwał Rady Miasta – o nieudzieleniu absolutorium za 2016 r i  niezatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W czerwcowej uchwale, radni zarzucali prezydentowi m.in. niski poziom ściągalności należności oraz opóźnienia w realizacji zaplanowanych inwestycji.

- Mam ogromna satysfakcję – komentował decyzję kolegium RIO prezydent Truskolaski - Budżet był prawidłowo realizowany
Prezes RIO w Białymstoku Stanisław Srocki, wyjaśniał dziennikarzom, że  główny zarzut do uchwały o nieudzieleniu absolutorium był taki, że ani komisja rewizyjna rady, ani sama rada, nie oceniły wykonania budżetu całościowo.
Teraz rada miasta może zaskarżyć orzeczenie Izby do sądu administracyjnego. O tym, co dalej, radni podejmą kiedy otrzymają uzasadnienie orzeczenia.

 


Warto przypomnieć, ze to już trzeci rok z rzędu kiedy Tadeusz Truskolaski nie otrzymuje absolutorium - po raz pierwszy za 2014 r., wtedy RIO również unieważniło uchwałę o nieudzieleniu absolutorium – radni nie zdecydowali się na zaskarżanie orzeczenia. Natomiast decyzję o nieudzieleniu absolutorium za 2015 r. Izba podtrzymała, w związku z tym to prezydent zaskarżył orzeczenie. Teraz sytuacja ponownie się odwróciła.

 

ak

facebook