Dodana: 20 listopad 2018 13:57

Zmodyfikowana: 20 listopad 2018 13:57

Białystok. Prezydent przedstawił projekt budżetu na 2019 rok

Budowa Muzeum Pamięci Sybiru, liczne inwestycje oświatowe, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, budowa bloków komunalnych – to tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych do realizacji w projekcie budżetu Białegostoku na 2019 r. W przyszłym roku po raz kolejny budżet Miasta Białegostoku przekroczy 2 mld złotych

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Dochody Miasta wyniosą ponad 2,120 mld zł a wydatki 2,313 mld zł. Najważniejsze wydatki bieżące to te z zakresu:

pomocy społecznej w wysokości 115,543 mln zł (są to m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),

edukacji – 635,885 mln zł,

transportu i łączności –139,860 mln zł,

administracji publicznej – 115,651 mln zł,

rodziny – 267,773 mln zł,

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 37,363 mln.

W 2019 rok deficyt budżetowy ma wynieść 192,637 mln zł. Wydatki w 2019 r. w stosunku do projektu budżetu na 2018 r. spadły o 1,8%, tj. o ok. 41,5 mln zł.  

– Dzięki temu, że rok 2018 wykorzystaliśmy maksymalnie i skorzystaliśmy z ostatniej szansy na zdobycie unijnych pieniędzy w tak dużym wymiarze, możliwe było przeprowadzenie lub choćby rozpoczęcie wielu dużych inwestycji – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dlatego budżet na przyszły rok można porównać do rozpędzonego pociągu, którego nie da się szybko zatrzymać. Czekają nas więc duże inwestycje, ale nie zabraknie też mniejszych, spełniających oczekiwania i potrzeby mieszkańców białostockich osiedli.  

Na inwestycje Miasto przeznaczy 525,231 mln zł, w tym na inwestycje realizowane z dofinansowaniem UE w kwocie 243,308 mln zł.  

Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą drogom Miasto planuje przeznaczyć w tym roku ok. 378,075 mln zł. Najważniejsze inwestycje drogowe to:  

przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 – 184,560 mln zł, "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" (w tym odcinki ulic: J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi do Hryniewicz, Klepacka) – 52,217 mln zł,

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (w tym ulice: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Jurowiecka) – 51,775 mln zł,

"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" – 20 mln zł,

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – 13,649 mln zł, (w jego ramach planowane jest wybudowanie około 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych), uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku – 11,017 mln zł.

Ponadto na budowę lub przygotowanie do remontu 77 ulic osiedlowych Miasto przeznaczy 18,73 mln zł. W przyszłym roku Miasto będzie też kontynuować budowę budynków komunalnych. Wydatki na ten cel wyniosą 2,2 mln zł.  

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosą 37,363 mln zł. Ponadto np. budowa Muzeum Pamięci Sybiru będzie w przyszłym roku kosztować 22,5 mln zł, a zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Rynku Siennym – 1,4 mln zł.

 

Na inwestycje oświatowe przeznaczono ok. 47,174 mln zł, w tym m.in. na:  

budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych – 8,240 mln zł,

dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 51 – 5,4 mln zł,

budowę sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym – 1,3 mln zł,

przebudowę infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych – 1 mln zł,

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących rozbudowy przebudowy 4 jednostek oświatowych (zespołów szkół) wydatki w 2019 r. na łączną kwotę 23,172 mln zł, w tym:

budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych – 560 tys. zł,

rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych – 9,618 mln zł,

przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych – 10,994 mln zł,

przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 2 mln zł.

W sumie Miasto planuje realizację 149 zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do dalszego rozwoju miasta i będą służyły jego mieszkańcom.

 

Projekt budżetu na 2019 rok znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl  O jego ostatecznym kształcie zdecydują radni Białegostoku.

facebook