Dodana: 24 grudzień 2017 09:07

Zmodyfikowana: 24 grudzień 2017 09:07

Białystok. Nagrody dla policjantów

Prezydent Tadeusz Truskolaski wyróżnił dziesięciu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. W ten sposób uhonorował ich za wzorową służbę na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Ilustracja do artykułu 0x0 (2).jpg

Nagrody od prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymało dziesięcioro funkcjonariuszy: sześciu policjantów i cztery policjantki. Prezydent przyznał je na wniosek Komendanta Miejskiego Policji. Jest to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Białegostoku.

W imieniu białostoczan bardzo dziękuję za waszą służbę – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – I życzę, aby ta służba przynosiła wam wiele sukcesów i satysfakcji.

Wyróżnieni funkcjonariusze pełnią służbę na stanowiskach wykonawczych i mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami Białegostoku. Wykonują zadania o charakterze prewencyjnym na rzecz społeczeństwa miasta – działania patrolowe, związane z pracą dzielnicowego, ruchem drogowym, przestępczością nieletnich. Prowadzą też działania dotyczące wykrywania, ścigania i zwalczania przestępczości, oraz dbają o ład i porządek publiczny. Jak twierdzą ich przełożeni – wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, sumiennością i rzetelnością, co przekłada się na zatrzymania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Miasto Białystok wspiera białostocką policję także w inny, znaczący sposób – dofinansowuje nowoczesne radiowozy. Dzięki nowym samochodom policjanci mogą szybciej reagować na zgłoszenia i dojeżdżać na interwencje.

za: UM Białystok

facebook