Dodana: 29 grudzień 2017 10:54

Zmodyfikowana: 29 grudzień 2017 10:54

Białystok. Nagroda Artystyczna – ostatni dzień na wniosek

Tylko jeden dzień – piątek, 29 grudnia – pozostał na złożenie wniosku o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za tegoroczne osiągnięcia w twórczości, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz za promowanie Białegostoku w kraju i zagranicą. Laureatów poznamy wiosną przyszłego roku.

Ilustracja do artykułu 0x0.png

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku jest przyznawana trzech kategoriach. Kategoria artystyczna obejmuje dokonania twórcze w takich dziedzinach sztuki jak film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec i teatr. W kategorii organizatorskiej nagroda przyznawana jest za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Natomiast kategoria dotycząca ochrony dziedzictwa obejmuje działania na rzecz popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Laureatami nagrody artystycznej za ubiegły rok byli: Wioletta Miłkowska, Franciszek Mocarski Andrzej Lechowski i Klanza.

 

– Nagrodzonych za twórczość artystyczną w 2017 roku poznamy za kilka miesięcy. Wnioski o przyznanie nagrody, zgodnie z regulaminem, przyjmowane są do końca tego roku, więc jeśli ktoś ma zamiar to jeszcze zrobić, musi się pospieszyć – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać mieszkańcy Białegostoku oraz instytucje kultury, stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, redakcje środków masowego przekazu, jednostki oświatowe, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną i organy administracji publicznej.

 

Zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna”) trzeba przesłać na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok lub składać w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, przy ul. Słonimskiej 8, w pokoju 205. Dodatkowe informacje na temat Nagrody Artystycznej można uzyskać dzwoniąc pod numery tel. 85 869 6364, 85 869 6368.

 

Regulamin i wzory wniosków w poszczególnych kategoriach są dostępne na stronie www.bialystok.pl  w zakładce Kultura.

 

źródło: UM Białystok

facebook