Dodana: 28 kwiecień 2018 12:47

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2018 12:47

Białystok. Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę dwóch ważnych dla miasta inwestycji

Pierwsze przedsięwzięcie – budowa węzła drogowego w Porosłach – umożliwi połączenie Trasy Generalskiej z wylotówką w stronę Warszawy, prowadzącą drogą nr 8. W okolicy miejscowości Porosły zostanie zbudowany dwupoziomowy węzeł drogowy. Powstanie on na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 i ul. gen. F. Kleeberga, drogi wojewódzkiej nr 676 (ul. Jana Pawła II), drogi powiatowej nr 1551B i drogi gminnej do Kolonii Porosły. Dwupoziomowy węzeł drogowy powstanie także na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz Elewatorskiej, wraz z wiaduktem kolejowym nad linią kolejową.

Ilustracja do artykułu ulica.jpg

Według planów ul. gen. F. Kleeberga i Jana Pawła II oraz ich przedłużenia na łącznej długości blisko 3 km zostaną przebudowane z przekroju jednojezdniowego na dwujezdniowe. W zakres inwestycji wejdzie także budowa sieci dróg dojazdowych o długości ok. 5,5 km. Przebudowane zostaną skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

Do przetargu na realizację tej inwestycji zgłosiły się cztery firmy. Miasto wybrało konsorcjum: POPR (lider), Unibep i Value Engineering. Oferta konsorcjum wynosi 239 mln 411 tys. zł. Budowa węzła w Porosłach ma potrwać dwa lata.

Druga inwestycja – rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II – dotyczy przebudowy kilkuset metrów ulicy Narodowych Sił Zbrojnych tak, by na całej długości ulica była dwujezdniowa i miała po dwa pasy ruchu, a także budowy dużego skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Narodowych Sił Zbrojnych i odcinka prowadzącego do przebiegu drogi ekspresowej S8 w stronę Warszawy. Powstanie tam nowa nawierzchnia dróg, wyspa centralna, chodniki, droga rowerowa. Zostanie wybudowana nowa infrastruktura techniczna, oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna.

Do przetargu zgłosiły się również cztery przedsiębiorstwa. Realizacją inwestycji zajmie się firma Unibep, która wyceniła swoją ofertę na 52 mln 350 tys. zł. Przebudowa skrzyżowania ma się zakończyć w połowie 2019 roku.

 To dla naszego miasta bardzo ważne i potrzebne przedsięwzięcia, uzupełniające inne inwestycje drogowe i ułatwiające przejazd w kierunku stolicy – powiedział zastępca prezydenta Adam Poliński. – Bardzo się cieszę, że będziemy mogli je rozpocząć, bo wykonanie tych planów oznacza ogromne korzyści dla mieszkańców Białegostoku.

Po rozstrzygnięciu przetargów firmy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Przepisy nakazują także kontrolę procedury przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych. Jeśli nie wpłyną odwołania, podpisanie umów z wykonawcami nastąpi w maju.

Obie inwestycje będą prowadzone w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej numer 8”. Dofinansowanie unijne, jakie na ten projekt Miasto pozyskało z programu Polska Wschodnia, wynosi 172 mln zł.

Za: UM Białystok

facebook