Dodana: 25 wrzesień 2018 16:39

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2018 10:38

W Białymstoku obraduje Komitet Wykonawczy Komisji Morza Bałtyckiego

Dyskusja o Europejskiej Strategii dla Regionów Morza Bałtyckiego, nowe zasady funkcjonowania Komisji i debata na temat Via Carpatii – to tylko niektóre z punktów programu posiedzenia Komitetu Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego CPMR. Gremium obraduje w Białymstoku w dniach 25-26 września br. W spotkaniu udział biorą m.in. marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, wiceprzewodniczący Komisji Cezary Cieślukowski, a także przedstawiciele regionów szwedzkich, fińskich i estońskich. Obradami kieruje przewodniczący Komisji Morza Bałtyckiego Jarii Nahkanen.

Ilustracja do artykułu Komitet Wykonawczy Komisji Morza Bałtyckiego (5).JPG

Województwo Podlaskie należy do Komisji Morza Bałtyckiego, której Komitet Wykonawczy rozpoczął dwudniowe obrady we wtorek, 25 września br. w Białymstoku. Rozmowy dotyczą Europejskiej Strategii dla Regionów Morza Bałtyckiego, nowych zasad funkcjonowania Komisji Morza Bałtyckiego. Odbędą się też wybory przewodniczących grup roboczych działających w ramach Komisji.

 

W drugim dniu obrad na wniosek województwa podlaskiego odbędzie się debata na temat Via Carpatii jako kluczowego korytarza transportowego. Połączy łączyć będzie południe z północą Europy. W tej części spotkania zaplanowano udział przedstawicieli Ministerstwa Transportu, GDDKiA i Wojewódzkiego Zarządu Dróg z Białegostoku i Rzeszowa. Województwo Podlaskie wykorzystując przynależność do CPMR promuje i lobbuje interesy ważne dla regionu i całego kraju na arenie międzynarodowej.

 

Województwo Podlaskie od  2002 roku należy do CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy), najprężniej działających organizacji międzynarodowych, lobbujących na rzecz regionów peryferyjnych.

W ramach tej organizacji aż 149 regionów z 27 państw leżących w basenach mórz Europy postanowiło włączyć się we współpracę międzynarodową w celu wzmocnienia swojej konkurencyjności i likwidowaniu różnic między centralną częścią Europy a jej peryferiami.

 

ak

facebook