Dodana: 14 styczeń 2019 14:20

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2019 14:20

S16 Ełk – Knyszyn. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej

Przygotowane materiały pozwolą za dwa i pól roku wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową. Umowa dotycząca drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk- Knyszyn została podpisana w poniedziałek, 14 stycznia w białostockim oddziale GDDKiA. Inwestycja w systemie „Projektuj i buduj” przewidziana jest na lata 2024 - 2027. Dokumnetacja projektowa ma być gotowa za blisko 2,5 roku.

Ilustracja do artykułu road-220058_960_720.jpg

Odcinek Ełk – Knyszyn  będzie miał około 70 km. Wykonawca dokumentacji na obecnym, wstępnym etapie, ma:

- wskazać możliwe przebiegi planowanej „eski” (min. 5 różnych wariantów),

- opracować wstępne projekty techniczne drogi na każdym z planowanych wariantów, ze wskazaniem: ilości, rodzaju i lokalizacji koniecznych węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (mostów, przepustów), wymagań co do koniecznego przekroju drogi głównej ale także dróg innych kategorii.

 

Biuro Projektowe oszacuje też koszty wykonania odcinka drogi w każdym z rozpatrywanych wariantów i porównanie z planowanymi „dochodami” (oszczędnościami w kosztach podróży, wypadków) szacowanymi na podstawie przygotowanej prognozy ruchu.

 

Zadaniem Wykonawcy będzie też wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i rozpoznanie środowiska przyrodniczego w szerokim pasie każdego z analizowanych wariantów z rozpoznaniem jaki wpływ na okoliczne środowisko będzie miała droga o zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, zebranie informacji o potrzebach, propozycjach, preferencjach i protestach okolicznych mieszkańców, gmin, powiatów, także w trakcie spotkań informacyjnych.

 

Każdy z wariantów ma być przeanalizowany i oceniony na podstawie takich samych kryteriów. Wskazany tez zostanie wariant najlepszy.

 

Wykonawca wyłonionym w przetargu, jest firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. , która za kwotę 4,78 mln zł ma przygotować dokumentację w ciągu 29 miesięcy od chwili podpisania umowy.

 

źródło: GDDKiA
oprac.ak

fot.pixabay

facebook