Dodana: 27 luty 2012 11:24

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2017 07:39

Ogłoszenia różne

Szanowni Państwo, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Aktualizacja podstrony zależy od Was. Prosimy o zgłaszanie informacji na temat Waszych działań, w tym ogłoszeń o poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów. Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl

Bezpłatna książka: Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok

Zapraszamy do lektury książki pt. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" autorstwa Andrzeja Klimczuka.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej wydawnictwa Wiedza i Edukacja: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/56817

Plik można swobodnie dalej dystrybuować.

Z wstępu: "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie starzy są tu postrzegani jako kategoria społeczna, czyli zbiór osób podobnych do siebie pod względem społecznie istotnych cech (takich jak wiek, posiadane role społeczne i świadomość korzystania ze świadczeń społecznych), którzy są świadomi tego podobieństwa i swojej odrębności od innych. Przyjmuje się ponadto, iż osoby takie przekroczyły 60. rok życia. Zakłada się też, że w zasobach ludzkich skumulowany jest kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. Kapitał społeczny jest tu ujmowany szeroko jako potencjał współdziałania osadzony w powiązaniach międzyludzkich i normach społecznych, który może przynosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom.
[...]

Publikacja nie zawiera ścisłego zakończenia. W ostatnim rozdziale wskazano jedynie na główne wnioski płynące z badań oraz na potencjalne dalsze kierunki analiz. Uzupełnienie tego podejścia stanowią zamieszczone w aneksie zestawienia oddolnych technik budowania kapitału społecznego oraz podstawowych cech Miast Przyjaznych Starszemu Wiekowi. Z opracowania tego z pewnością będą mogli skorzystać nie tylko naukowcy zajmujący się tematyką ludzi starych, ale i pracownicy socjalni, politycy, pracodawcy, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych oraz obywatele Białegostoku i innych miast.

O autorze: Andrzej Klimczuk, socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych. Wolontariusz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku m.in. przy projektach społeczno-artystycznych "Szlak Dziedzictwa Żydowskiego", "Ładniej? PRL w przestrzeni miasta", "35 lat później" i "Audiobus. Dźwiękowy przewodnik do słuchania w autobusach komunikacji miejskiej" oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przy projekcie promocji zarządzania wiekiem "Zysk z dojrzałości". Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis i European Map of Intergenerational Learning. Autor prac naukowych z zakresu gerontologii, ludologii i polityki społecznej.

kontakt: aklimczuk@gazeta.pl

 


 

facebook