Dodana: 28 listopad 2018 13:12

Zmodyfikowana: 28 listopad 2018 13:12

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi”.

Ilustracja do artykułu exchange-of-ideas-222788_960_720.jpg

Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Forma konsultacji:

- projekty uchwał dołaczone są w wersji elektronicznej do niniejszego ogłoszenia;

 

- formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

 

- konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektów uchwał;

 

- wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl;

 

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP.


fot.pixabay

 

facebook