Dodana: 25 luty 2019 00:15

Zmodyfikowana: 2 marzec 2019 17:01

Trwa II runda naboru wniosków o mikrodotacje do 3 tys. zł

Trwa drugi nabór wniosków w konkursie grantowym projektu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej organizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Można zaprosić przyjaciół, sąsiadów do rozmowy o pomysłach. Co jest potrzebne? Co wymaga naprawy? Jak można poruszyć swoje sąsiedztwo i środowisko lokalne? Aplikować o środki na małe granty można do 22 marca.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Do składania wniosków zapraszamy:
Młode organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Grupy nieformalne (min.3 osoby).

Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego.

Termin składania wniosków: 22 marca 2019r. godz. 12.00

Okres realizacji projektów: 15 kwietnia - 30 września 2019 roku.

Temat priorytetowy naboru II, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Kultura kresowa, tożsamość lokalna.

Regulamin konkursu, podręcznik dla realizatorów i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl 

Informacje o konkursie można uzyskać także za pośrednictwem infolinii – tel.: 85 675 21 58 oraz w Biurze Projektu (Białystok, ul. Modlińska 6 lok U3), w godz. 9.00 – 13.00. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie dotacji w II rundzie: 85 000,00 złotych

 

Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. OWOP jest Operatorem mikrodotacji w województwie podlaskim w ramach Priorytetu I.2 1 Małe inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Edycja 2018 na podstawie Umowy nr 396_II/2018.

źródło: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

facebook