Dodana: 5 lipiec 2017 12:21

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2017 12:21

Podlaskie doświadczenia dla Ukrainy

20-osobowa grupa z Ukrainy, z województw wołyńskiego, równeńskiego i tarnopolskiego przyjechała do Białegostoku, by skorzystać z polskich i podlaskich doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego. W środę, 5 lipca Urzędzie Marszałkowskim przywitał gości Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i krótko przedstawił atuty i specyfikę naszego regionu, a przedstawiciele departamentów UMWP zaprezentowali przykładowe prorozwojowe projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

Ilustracja do artykułu IMG_6369.JPG

Realizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum międzynarodowy projekt „Polskie doświadczenia dla ukraińskich przemian” jest reakcją na zgłaszane przez stronę ukraińską zapotrzebowanie na wsparcie reformy rozwoju regionalnego. Ukraiński system wspierania rozwoju regionalnego zamienił się w ostatnich latach i ewoluuje w kierunku modelu polskiego tzn. opartego o konkursy ogłaszane przez samorządy i instytucje lokalne. Partnerem projektu jest Wołyńskie Centrum Zasobów (VRC). Misja VRC to wspomaganie aktywności, świadomości i odpowiedzialności obywateli na drodze wspierania społecznych inicjatyw.

Organizatorzy zaplanowali przeszkolenie w oparciu o polskie doświadczenia 15 przedstawicieli regionalnych komisji konkursowych. Pierwsze spotkanie odbyło się w środę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Uczestnicy zapoznali się m.in. z metodyką pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, Regionalnym Programem Operacyjnym, kryteriami i procedurami wyboru projektów, a także z przykładami najbardziej prorozwojowych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach w ramach polityki rozwoju regionalnego. W kolejnych dniach odwiedzą kilka podlaskich gmin i lokalnych grup działania.

Druga sesja szkoleniowa odbędzie się na Ukrainie. Wezmą w niej udział członkowie komisji konkursowych, przedstawiciele samorządów oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z pobytu w Polsce: zwrócą uwagę na podstawowe. różnice, zgłoszą propozycje w sprawie ewentualnych zmian co do kryteriów i procedur wyboru projektów konkursowych w ich regionach.

Projekt jest realizowany z programu „RITA – przemiany w regionie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności W ubiegłym roku z tego samego programu realizowaliśmy również projekt polsko-ukraiński „Wspólne działania – wspólne korzyści”, którego celem było budowania partnerstw pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i przygotowywanie pomysłów na wspólne projekty.  

 

facebook