Dodana: 14 listopad 2018 13:05

Zmodyfikowana: 14 listopad 2018 14:17

Podlascy seniorzy dyskutowali o rzecznictwie, otwartości i integracji międzypokoleniowej

„Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat” to hasło IV Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych. Konferencja odbywa się 14 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wzięli w niej udział, podlascy seniorzy, reprezentanci środowisk senioralnych, organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych z terenu naszego regionu, a także radni młodzieżowego sejmiku województwa podlaskiego. Organizatorami Forum jest Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Forum Aktywności Osób Starszych-09.jpg

- Seniorzy stanowią coraz większą grupę społeczeństwa, dlatego tak ważne jest wykorzystanie doświadczeń, możliwości ludzi starszych w wielu obszarach życia społecznego, a także zwrócenie uwagi na ich potrzeby – mówił marszałek Jerzy Leszczyński podczas otwarcia Forum.

Marszałek zwrócił uwagę na prognozy demograficzne, które wskazują, że w 2050 r ok. 40 procent naszego społeczeństwa będą stanowić osoby w wieku 65+. To, jak mówił, skłania do prowadzenia długofalowej polityki senioralnej.

- Samorząd już teraz podejmujemy działania skierowane na podniesienie jakości życia osób starszych.
 To m.in. takie inicjatywy jak tworzenie Podlaskiej Karty Seniora czy Karta Życia, która ma pomóc w skutecznym przekazywaniu informacji służbom ratowniczym podczas zagrożenia życia – wymieniał marszałek.

Swoim doświadczeniem we współpracy z organizacjami senioralnym pochwalił się wicemarszałek Maciej Żywno, który, jak się okazało, dwie dekady temu pełnił funkcję przewodniczącego Wasilkowskiego Klubu Seniora.
- Miałem wówczas około dwudziestu lat, i tworzyliśmy Klub w Wasilkowie. Zanim wasilkowscy seniorzy wybrali spośród siebie przewodniczącego, przez trzy miesiące pełniłem te funkcję. Od tamtego  czasu czuję się mocno związany z podlaskimi seniorami i ogromnie mnie to cieszy.

Podczas tegorocznej edycji  Forum, uczestnicy skupili się przede wszystkim na rzecznictwie, integracja międzypokoleniowej  i otwartości.
Jednym z głównych wątków konferencji było podsumowanie realizowanego od kwietnia 2018 r. projektu „AKADEMIA RZECZNIKA – wpływamy na zmiany”. Uczestnicy projektu m.in. poznali możliwości wpływania na zmiany w swoim otoczenia i uczyli się jak właściwie i w różnych formach informować innych – stali się niejako rzecznikami swoich środowisk.
Podczas konferencji zaprezentowano uczestników projektu, a wykład o roli rzecznika seniorów w społeczności lokalnej wygłosiła przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Chabiera.
Dyskutowano również na temat współpracy międzypokoleniowej  - w IV Forum Aktywności Osób Starszych wzięli udział przedstawiciele młodszej generacji – radni sejmiku młodzieżowego.
Głównym punktem była debata oksfordzka, której teza brzmiała: Seniorzy zamykają się we własnym środowisku.

Uczestnicy konferencji mogli też uzyskać informacje na temat podlaskiego systemu e-zdrowie. Specjalne stanowisko informacyjne przygotował Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Punkt informacyjny dotyczący nowotworu piersi utworzyło również Białostockie Centrum Onkologii.

To już czwarta edycja konferencji podlaskich seniorów. Forum z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem środowisk senioralnych. Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami z województwa podlaskiego a osobami starszymi.

 

ak
video: Bogdna Bednarek
fot. Wojciech Oksztol

 

facebook