Dodana: 18 styczeń 2019 11:54

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2019 14:45

Ogólnopolski Kongres Rad Młodzieżowych i Sejmików Młodzieżowych „Podlaskie Potrafi!”

Kongres odbędzie się w Białymstoku w dniach 26-27 stycznia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Celem młodzieżowego kongresu jest integracja i pogłębienie wiedzy młodzieży na temat wolontariatu i działalności społecznej. W wydarzeniu weźmie udział 70 młodzieżowych radnych z całej Polski i Regionu w wieku 16 – 23 lata.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Podczas kongresu odbywać się będą warsztaty i szkolenia dotyczące różnych aspektów działalności społecznej na poziomie lokalnym. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów i praktyków, dzięki czemu uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne do ich działalności.

***

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego to młodzieżowa rada, która funkcjonuje przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Członkami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego są młodzi społecznicy, mieszkający na terenie województwa podlaskiego, w przedziale wiekowym 16-21 lat. Głównym celem jest działalność na rzecz lokalnej społeczności jaką są mieszkańcy województwa podlaskiego poprzez realizację inicjatyw i projektów społecznych.


Kontakt do komitetu organizacyjnego:

Katarzyna Woronicz – tel. 512 940 782, Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego,

Kamil Ziajko – tel. 668 836 803, Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego,

Przemysław Wnorowski – tel. 690 423 675, Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego.


W załączeniu program kongresu.

facebook