Dodana: 13 październik 2017 13:42

Zmodyfikowana: 13 październik 2017 13:42

Nowy konkurs PFRON dla organizacji pozarządowych „Samodzielni i skuteczni”

90 milionów złotych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy w 2018 roku na dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach nowego konkursu „Samodzielni i skuteczni”.

Ilustracja do artykułu wheelchair-749985_960_720.jpg

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty z obszarów mających na celu:

 

 • wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy
 • zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
 • wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji
 • poprawę jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie pozytywnych    postaw    społecznych    wobec    osób    niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji, które prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych i spełniają dodatkowe warunki opisane szczegółowo w ogłoszeniu o konkursie.

Lista projektów, na które można otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroka. Wśród nich są takie przedsięwzięcia jak np.:

 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych
 • zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych
 • świadczenie usług asystencji osobistej

 

 • organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
 • udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń  i warsztatów  dla  otoczenia osób  niepełnosprawnych, w tym dla tłumaczy języka migowego
 • a także upowszechnianie pozytywnych postaw  społecznych wobec osób niepełnosprawnych    i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez kampanie prowadzone w mediach, w tym programy telewizyjne czy audycje radiowe oraz podczas spotkań informacyjnych czy imprez masowych.

Wnioski w ramach konkursu można składać od 12 października do 8 listopada br. do godziny 12:00, poprzez specjalny generator wniosków dostępny na stronie internetowej Funduszu. Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu, które znajdują się TUTAJ  

źródło: PFRON

fot.pixabay

 

 

facebook