Dodana: 18 kwiecień 2018 10:41

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 10:41

Nabór ofert w konkursie Zarządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych w 2018 r. - wyniki

17 kwietnia (wtorek) Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzygnął I turę konkursu na wkłady własne. Na realizację konkursu w budżecie województwa podlaskiego w 2018 r. łącznie przeznaczono kwotę 200 000 zł.

Ilustracja do artykułu ngo-main.jpg

W 2018 r. konkurs prowadzony jest w 2 turach naboru:

I nabór - do 14 marca 2018 r.
II nabór - do 10 maja 2018 r.

W pierwszym naborze wpłynęło 14 ofert3 z nich nie spełniło wymogów formalnych konkursu. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę merytoryczną 11 ofert. Po dokonaniu oceny przedstawiła ranking ofert, które uzyskały największą liczbę punktów. W ocenie merytorycznej – łącznie 11 ofert zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął I turę konkursu przyznając dofinansowanie 11 ofertom w kwocie 156 000,00 zł.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w 2 naborze.

Eliza Szadkowska

 

facebook