Dodana: 8 maj 2018 08:42

Zmodyfikowana: 8 maj 2018 08:42

Zarząd Województwa ogłasza konsultacje dotyczące funkcjonowanie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu

Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad aktualizacją przepisów regulujących funkcjonowanie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w celu przyjęcia ich przez Sejmik Województwa Podlaskiego jako aktów prawa miejscowego zgodnych z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu plaza-24.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 1. Przedmiot konsultacji: projekty uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego:
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”,
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”,
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”,
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”,
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”,
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki”,
 • uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 
 1. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 2. Forma konsultacji:

1) projekty uchwał udostępnione są elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu; 

2) formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu; 

3) konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektów uchwał; 

4) wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl;

facebook