Dodana: 16 lipiec 2018 13:03

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2018 13:03

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Ilustracja do artykułu adult-3435775_960_720.jpg

Program jest w fazie opracowywania, dlatego inicjatorzy zwracają się o aktywny udział w tym procesie tj. o opinie dotyczące zmian, bądź propozycji wprowadzenia nowych zapisów, zwłaszcza dotyczących priorytetowych zadań współpracy w 2019 roku.

Termin konsultacji: 16 lipca – 16 sierpnia 2018 r. (tj. 30 dni).

 

Terminy ww. działań są podyktowane kończącą się kadencją samorządu i koniecznością uchwalenia dokumentu we wrześniu, co da możliwość ogłoszenia otwartych konkursów ofert w listopadzie.

 

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie indywidualnych opinii drogą elektroniczną na adres: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl  do dnia 16 sierpnia br.

 

W sprawie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem  Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nr tel. (85) 66 54 103.

 

fot. pixabay

facebook