Dodana: 27 listopad 2017 13:25

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 13:25

II Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego

W dniach 24 – 26 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbył się II Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego. Uczestniczyli w nim reprezentanci Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, radni z 10 rad miast i gmin z województwa wraz z opiekunami, oraz zaproszeni goście – przedstawiciele innych rad z kraju i aktywnych organizacji pozarządowych.

Ilustracja do artykułu IIKRM-19.jpg

Celem kongresu było bezpośrednie spotkanie przedstawicieli wszystkich rad młodzieżowych w województwie, wymiana doświadczeń i podjęcie dyskusji na interesujące ich tematy związane z funkcją, którą pełnią. 

W tegorocznym kongresie uczestniczyli młodzieżowi radni z Siemiatycz, Grajewa, Suwałk, Dziadkowic, Sokółki, Łomży, Choroszczy, Szczuczyna, Wyszek, Dąbrowy Białostockiej. Swoim doświadczeniem dzielili się goście z Młodzieżowej Rady Miejskiej z Olsztynka. O działaniach planowanych dla młodzieży opowiedział nam przedstawiciel Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Reprezentanci Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego zaprezentowali swoje projekty.

Łącznie w Kongresie wzięło udział ponad 40 młodzieżowych radnych wraz z opiekunami oraz zaproszeni eksperci, a wśród nich znaleźli się: Marcin Siekierko – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, dr Paweł Grabowski – prezes Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, Damian Dworakowski – prezes Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie oraz Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Młodzież poznała zasady prowadzenia projektów społecznych, zwłaszcza organizację imprez masowych oraz zbiórek na cele charytatywne, w tym praktyczne przykłady działań oraz tajniki organizacji wydarzeń społecznych oraz ich właściwej promocji. Uczestnicy prowadzili debaty na temat dotychczasowej działalności młodzieżowych rad i możliwościach ich rozwoju.

Rada młodzieżowa, zgodnie z art. 5 b ustawy o samorządzie gminnym  może być tworzona w  celu prowadzenia działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy na wniosek zainteresowanych środowisk - jako organ konsultacyjny.

W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt rad młodzieżowych. Największa ich liczba występuje w naszym województwie. Ponadto województwo posiada swoich reprezentantów w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

W chwili obecnej w Sejmie RP trwają prace nad ustawą o wojewódzkich radach młodzieży.

 

 

Wydarzenie sfinansowano ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

 

facebook