Dodana: 20 kwiecień 2018 09:28

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2018 09:28

200 tys. zł na wkłady własne dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Ilustracja do artykułu hands-545394_640.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w II naborze konkursu na wkłady własne.

Oferty należy składać za pomocą serwisu WITKAC.pl od 19 kwietnia do 10 maja 2018 r.

  1. Termin składania oferty w wersji elektronicznej – za pomocą generatora w serwisie Witkac.pl:

Oferty należy składać w terminie do:

II nabór - do 10 maja 2018 r.,

  1. Termin składania potwierdzenia złożenia oferty – osobiście, w godzinach pracy urzędu lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego):

II nabór - do 11 maja 2018 r.,

  1. Oferty złożone po terminie 10 maja 2018 nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania

facebook