Region i Gospodarka

 • Organizacje pozarządowe

  2011-02-15 07:42:10

  Witamy na stronie dla organizacji pozarządowych

  Na stronie publikowane będą bieżące informacje na temat inicjatyw podejmowanych na rzecz NGO przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Ponadto organizacje pozarządowe za pośrednictwem strony mogą informować o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. W tym miejscu znaleźć można także informacje na temat realizowanego Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, w tym realizowanymi konkursami.


  Dostępne są informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych i dobrych praktykach w zakresie dialogu społecznego i realizacji europejskich standardów społeczeństwa obywatelskiego.


  Tutaj znajduje się baza NGO zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, oraz informacje na temat realizowanych przez organizacje przedsięwzięciach we współpracy z Samorządem Województwa.

  Za pośrednictwem strony organizacje mogą integrować się w środowisku,
  poszukiwać partnerów w realizacji projektów, przekazywać informacje na temat własnej działalności.

  Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

  Uprzejmie informujemy o Podlaskiej Telewizji Pozarządowej na  portalu Wrota Podlasia.

  Podlaska Telewizja Pozarządowa to miejsce prezentacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć realizowanych przez organizacje trzeciego sektora z naszego regionu. Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi województwa podlaskiego oraz portal Wrota Podlasia zapraszają do oglądania programu o regionalnych inicjatywach obywatelskich, dobrych praktykach, wolontariacie, aktualnościach i zaproszeniach dla organizacji pozarządowych.

  Zapraszamy do oglądania audycji pod adresem: http://www.tv.wrotapodlasia.pl/index.php?a=movie/show&id=598

  Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszamy do współtworzenia Podlaskiej Telewizji Pozarządowej oraz działu o organizacjach na portalu Wrota Podlasia.  Przysyłajcie nam informacje o własnych przedsięwzięciach,  zdjęcia, komunikaty i relacje pod adresem: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl.

   

 • Wolontariat

  2011-02-15 07:42:10

  W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje mające na celu promocję i rozpowszechnienie idei wolontariatu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 • Prawo i dokumenty

  2011-02-15 07:33:40

   

 • Kontakt

  2011-02-15 07:26:19

  dr Eliza Szadkowska
  Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

  e-mail: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl

  e-mail: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

  tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504 


  Biuro jest czynne: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-14:30.

 • Historia województwa podlaskiego

  2011-01-28 13:43:37

  Aby mierzyć drogę przyszłą
  Trzeba wiedzieć, skąd się przyszło

                               Cyprian Kamil Norwid

 • Historia Województwa Podlaskiego

  2011-01-28 13:41:34

  W listopadzie 2010r. na rynku pojawiła się pierwsza publikacja tak kompleksowo opisująca dzieje Województwa Podlaskiego. Od pradziejów przez czasy istnienia pogranicza polsko-rusko-litewskiego w XIV wieku aż do współczesności Opracowanie mające na celu popularyzację historii tego niezwykłego obszaru, będącego jednocześnie swoistym tyglem kulturowym.

 • Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

  2010-12-28 10:07:07

  Ur. w 1954 roku w Białymstoku, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, redaktor naczelna Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku oraz „Trans Humany”; – pisarka, poetka, eseistka, edytor; debiutowała na łamach ogólnopolskiego pisma „Literatura” w roku 1976. Odtąd jej wiersze ukazały się we wszystkich pismach literackich w kraju, m.in. w „Poezji”, „Twórczości”, „Kulturze”, „Przeglądzie Kulturalnym”, „Odrze”, „Miesięczniku Literackim”, a także były publikowane w antologiach polskiej poezji kobiecej obejmujących poetki od XVII wieku po dzień dzisiejszy (Ja i Ty, 1982, W imię miłości, 1995).

 • 2010-05-25 11:44:41

   

 • Twoja firma

  2010-01-07 09:19:23

  Witamy na stronach Wrót Podlasia dotyczących przedsiębiorczości.

 • Infrastruktura

  2010-01-06 10:37:02

  Witamy na stronach poświęconych szeroko pojętej infrastrukturze województwa podlaskiego.

facebook