Dodana: 19 lipiec 2018 10:19

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2018 10:20

Pięćdziesięciu mieszkańców gmin Łomża i Piątnica weźmie udział w specjalistycznych zajęciach z zakresu reintegracji społecznej

Wszyscy otrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne, zawodowe a cześć z nich również zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej. Zarząd województwa przyznał na ten cel ponad 1,3 mln zł .Całkowita wartość projektu to blisko 1,5 mln zł.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Projekt  prowadzony będzie przez  Fundację Dialog z Białegostoku, która wspólnie z OPS w Piątnicy i OPS Gminy Łomża planuje zwiększyć udział 50 osób z terenu tych dwóch gmin na rynku pracy a także w życiu społecznym. Projekt skierowany jest do osób  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Ścieżka rozwoju i tzw. reintegracji będzie stworzona dla każdej osoby biorąc pod uwagę jej potrzeby, potencjał, kompetencje a także zakres problemów.  Uczestnicy projektu będą mogli zdobyć, bądź poszerzyć swoje kwalifikacje w takich obszarach zawodowych jak m.in.: gastronomia, krawiectwo, prace drogowo-remontowe, administracja biurowa. Otrzymają również wsparcie w postaci  zatrudnienia w oparciu o pracę z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, pomoc psychologiczną, wsparcie coachingowe.  Informacja o rekrutacji do projektu będzie rozpowszechniania na terenie gm. Piątnica i gm. Łomża w sklepach, urzędach, parafiach, siedzibach OSP i PUP.  Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach: wrzesień 2018 i maj-czerwiec 2019. Projekt będzie realizowany w terminach: wrzesień 2018 r. – sierpień 2020 r.

facebook